Aangenaam, Rob Bogaarts programmamanager Donderberg

Begin mei is Rob Bogaarts gestart als nieuwe programmamanager voor het Wijkontwikkelingsprogramma Donderberg. We zijn blij met de komst van Rob. Hij volgt Danielle Arends op, die begin dit jaar om gezondheidsredenen is gestopt. Wie is Rob Bogaarts en wat spreekt hem aan in het wijkontwikkelingsprogramma Donderberg? We stellen hem enkele vragen.

Tot voor kort was je werkzaam bij een woningcorporatie in Noord-Brabant. Wat was daar je functie en waarom deze overstap?

De woningstichting waar ik werkte, was BrabantWonen in ’s-Hertogenbosch en Oss. Ik was daar ‘Directeur Klant & Samenleving’ wat inhoudt dat ik verantwoordelijk was voor de dagelijkse verhuur en beheer van het woningbestand, alsook de wijkaanpak en de planontwikkeling. Na een dienstverband van 30 jaar, was ik toe om de stap te zetten naar zelfstandig ondernemerschap.

Wat spreekt je aan in de functie van programmamanager?

Als programmamanager ben je bezig met de totale breedte van een wijkaanpak. Dus niet alleen met ‘stenen’ maar ook met allerlei andere belangrijke onderdelen van zo’n wijkontwikkeling, zoals onderwijs, aanpak van werkeloosheid of criminaliteit. Dat overzien, daarop sturen en dat verder brengen vanuit verschillende belangen, is iets wat ik ontzettend graag doe!

De Donderberg is een wijk waar veel gebeurt en waar 80 nationaliteiten samenleven. Kun je vertellen wat je verder al weet over de Donderberg?

Eerlijk: ik kende Donderberg niet, voordat ik in gesprek kwam over het wijkplan. Mijn werkgebied in de afgelopen 15 jaar was vooral Brabant. Ik heb het Wijkontwikkelingsprogramma doorgenomen, zodat ik best al een aardig beeld heb gekregen van de wijk en de verbeterplannen. Ik heb ondertussen ook samen met Zakia (programmamedewerker WOP Donderberg) door de wijk gelopen. Het is een mooie wijk, waar al veel vernieuwd is en waar veel samengewerkt wordt.

De Donderberg is ook een bruisende wijk waar veel initiatieven worden opgepakt. Hoe kijk jij aan tegen samenwerking met verschillende mensen?

Wat mij aanspreekt, is juist de diversiteit in zo’n wijk. Hoe mooi is het om de krachten vanuit alle verscheidenheid samen te brengen voor een mooie wijk. Ik geloof in die diversiteit. Ik heb zelf ook in zo’n wijk gewoond en weet dus hoe het kan bruisen, vooral als we samenwerken en de goede dingen doen!

…en wat mogen mensen van jou verwachten?

Mensen kunnen van mij verwachten dat ik  ontzettend gedreven ben om ‘de goede dingen te doen’ Als eerste vind ik het altijd belangrijk om goed benaderbaar en aanspreekbaar te zijn, goed te luisteren naar wat er leeft bij de mensen in de wijk. Zo goed als mogelijk zal ik dat vertalen in de uitvoering van het wijkontwikkelingsprogramma, rekening houdend met de belangen van alle deelnemende partijen. Duidelijk zijn over wat kan en wat niet, vind ik ook erg belangrijk.

 

Rob, we wensen je heel veel succes toe met je nieuwe uitdaging.