Bent u mantelzorger? Vraag dan mantelzorgwaardering aan!

mantelzorgersDe gemeente Roermond vindt het werk van mantelzorgers erg belangrijk en wil mantelzorgers dan ook graag ondersteunen om hun taken als mantelzorger goed te kunnen blijven uitvoeren. Ook in 2017 is er een regeling om de inzet van mantelzorgers te waarderen.

  • Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) krijgen een bioscoopbon ter waarde van 40 euro.
  • Volwassen mantelzorgers ontvangen een bedrag van € 175,- op jaarbasis.

De mantelzorgwaardering is aan te vragen vanaf 1 april 2017.

 

Om in aanmerking te komen voor deze waardering gelden de volgende voorwaarden:

• De zorgvrager woont in Roermond (niet in een instelling); én
• De mantelzorger staat geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg; én
• De mantelzorger verleent langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg; én
• De aanvraag wordt door de zorgvrager schriftelijk ingediend en door zorgvrager en mantelzorger ondertekend.

De mantelzorgwaardering is aan te vragen vanaf 1 april 2017. Het aanvraag-formulier is via de website van de gemeente.

Steunpunt Mantelzorg
De mantelzorgwaardering is het hele jaar aan te vragen bij het Steunpunt Mantelzorg Roermond. Dit steunpunt ondersteunt mantelzorgers op diverse gebieden. Dit kan individuele hulp zijn zoals het geven van informatie en advies, begeleiding door de mantelzorgconsulent en praktische hulp. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het Steunpunt Mantelzorg heeft een inloopspreekuur op dinsdag van 9.00 – 12.00 uur bij de Minderbroederssingel 2 in Roermond (Medisch Centrum ‘Aan de Singel’).

Ook kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen via bijgaand aanvraagformulier. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u zonder postzegel opsturen naar:

Gemeente Roermond – Team Wmo
Antwoordnummer 22
6040 VB Roermond

De afgelopen periode hebben veel burgers van de gemeente Roermond gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag Mantelzorgwaardering in te dienen. Hierdoor is vertraging opgelopen in de afhandeling van de aanvragen. Het kan daarom langer duren dan u gewend bent alvorens u van de gemeente bericht krijgt over de door u ingediende aanvraag.

Meer informatie
Voor meer informatie en het aanvragen van de mantelzorgwaardering kunt u op maandag en donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur terecht bij het Steunpunt Mantelzorg, telefoon 088-610 20 00. Ook kunt u meer
informatie vinden via Vrijwilligerszorg Zorggroep