Daar waar de jeugd is, zijn de straatcoaches

Behendig manoeuvreren Jordy en Ka Wah hun scooters door het verkeer. Op weg naar de ‘hotspots’ waar groepen jongeren zich verzamelen. Want daar waar de jeugd is, zijn de twee straatcoaches regelmatig te vinden. Jordy en Ka Wah werken in de hele stad en zijn ook op de Donderberg actief. Dat doen ze vanuit het wijkteam Donderberg.

Ka Wah Mok (l) en Jordy Sahusilawane (r)

 

Preventief werken

Jordy Sahusilawane en Ka Wah Mok zijn begin dit jaar gestart als straatcoaches. Beiden hebben ruime ervaring in het omgaan met jongeren. Het opbouwen van een band is een belangrijk onderdeel van hun werk. “Op basis van vertrouwen kun je jongeren helpen om uit de problemen te komen. We vormen de schakel tussen de jongeren en verschillende organisaties. Veel jongeren die een hulpvraag hebben weten vaak niet waar ze terecht kunnen en zijn niet bekend bij diverse organisaties. Vanuit ons netwerk kunnen wij de jongeren de weg wijzen naar de juiste organisaties. Door onze aanwezigheid op straat kunnen we preventief werken. We werken veelal in de avonduren en weekenden”, zo vat Jordy hun werk kort samen. Ka wah vult aan: “In een wijkteam zitten partners als jongerenwerk en opbouwwerk Wel.kom, wijkregisseur, CJG, leerplicht, buurtsportcoach, zorgteam, stadstoezicht en politie. Met het wijkteam komen wij maandelijks met alle partijen bij elkaar om te overleggen over leefbaarheid, veiligheid en activiteiten in de wijken.”

Elkaars gedrag begrijpen en accepteren.

“Wanneer jongeren veel op straat te vinden zijn, betekent dit niet altijd dat er een probleem achter schuilt maar dat ze gewoon aan het chillen zijn. We proberen veel met jongeren in contact te komen en eventueel waar nodig een steuntje in de rug te geven.” De straatcoaches benadrukken dat niet ieder groepje jongeren dat op straat hangt, overlast veroorzaakt. “Iedereen is jong geweest. Het is ook een kwestie van elkaars gedrag begrijpen en accepteren. Want uiteindelijk wil iedereen een prettige en veilige omgeving.”

Niet veel verschil

De situaties met jongeren verschillen op de Donderberg niet zo heel veel ten opzichte van andere wijken. “Natuurlijk is iedere groep jongeren uniek en is daarmee de aanpak ook uniek, maar in de kern wijkt het niet af. En ja, de Donderberg is een grote wijk en zijn er voorzieningen die voor meerdere wijken dienen. Ook dat maakt elke situatie uniek.”

U kunt de straatcoaches volgen op Facebook onder @straatcoachesgemeenteroermond