Hoe beleeft u de Donderberg?

Heeft u het wijkteam ook  gezien of gesproken tijdens de Koningsmarkt? Ze waren daar namelijk aanwezig. Bezoekers van de markt waardeerde het erg dat de teamleden aanwezig waren. Het leverde in elk geval positieve reacties op zoals “goh, wat leuk dat jullie hier zijn” en “dat moeten jullie ieder jaar doen”. Ook de wijkraad vindt het plezierig en goed dat het wijkteam zo zichtbaar aanwezig was.

Het wijkteam voerde op de Koningsmarkt veel gesprekken met buurtbewoners en bezoekers. Dat ging over  wat er goed gaat in de wijk. Maar vooral ook over wat er nog beter kan. Het leverde een aantal punten op die het wijkteam de komende tijd oppakt. Uiteraard gaan ze eerst aan de slag met de punten die het vaakst genoemd zijn.

Uw rapportcijfer voor de Donderberg

Ook is gevraagd: “Welk rapportcijfer geeft u de Donderberg?” Daar rolde een rapportcijfer van gemiddeld een 7.1 uit. Er waren mensen die een zware onvoldoende geven, maar ook mensen die erg positief denken over de Donderberg.

Verkeer op de Donderbergweg

Een veel gehoorde opmerking is de snelheid van auto’s op de Donderbergweg. Dat wordt door het hele wijkteam opgepakt. Niet alleen controles door politie en stadstoezicht, maar ook jongeren en scholen erbij betrekken. Uiteraard leest u in latere uitgaven van dit wijkblad hoe het wijkteam dit heeft opgepakt.

Samenwerking

Het wijkteam deelt de door buurtbewoners aangedragen opmerkingen ook met de wijkraad Donderberg. En daar waar het nodig is trekken wijkraad en wijkteam samen op.

Wie zit in het wijkteam?

Het Wijkteam Donderberg is een samenwerkingsverband van de gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg, Stichting Wel.Kom, Westrom en politie. In het Wijkteam zitten mensen die de wijk als geen ander kennen dankzij hun werk als bijvoorbeeld straatcoach, jongerenwerker, wijkboa, opbouwwerker, wijkagent, wijkregisseur, wijkopzichter of wijkmeester. Samen met u gaan ze aan de slag om onze wijk mooier, netter en veiliger te maken. En daar hebben ze uw hulp ook bij nodig!

 

Iedere maandagmiddag is er tussen 14.00 uur en 16.00 uur een politiespreekuur in de Donderie. Loop gerust eens binnen! Of kijk hier hoe u het wijkteam kunt bereiken.

 


Tijdens de Koningsmarkt is gevraagd naar wat er goed gaat en wat er beter kan.
Dit is de top 5.

Wat gaat goed?

  • De Koningsmarkt
  • Mooi centrum
  • Leuke sfeer in de wijk
  • Veel initiatieven
  • De weekmarkt

Wat moet worden aangepakt?

  • Snelheid van auto’s op de Donderbergweg
  • Drugscriminaliteit
  • Drankoverlast bij winkelcentrum
  • De locatie van de pinautomaat
  • Overlast  door groepen op meerdere plekken