Aan zet met het Donderbudget

Bewoners en maatschappelijke partners (zoals scholen of (zorg)ondernemers) van de Donderberg kunnen een plan indienen om de wijk of één van de buurten daar te verbeteren. Het gaat dan om initiatieven van meer dan € 10.000,– die mensen ondersteunen of helpen om zelfstandig te zijn op allerlei levensterreinen. Of om activiteiten waar wijkbewoners aan kunnen deelnemen om zo anderen te ontmoeten of samen de wijk te verbeteren.

Een paar spelregels
Er is een aantal spelregels waaraan het initiatief moet voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen. U leest ze in Beleidsregel Donderbudget 2021. Ook moet er een projectformat Donderbudget worden ingevuld om aanspraak te kunnen maken op het budget.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het projectformat, dan kunt u terecht bij het opbouwwerk van Wel.kom via telefoonnummer 0475-345135 of www.wel.kom.nu. Of neem contact op met het Programmabureau van het Wijkontwikkelingsproces (WOP) via telefoonnummer 0475-359585 of mail naar info@donderbergroermond.nl.

Een voorbeeld
Een voorbeeld dat voor een Donderbudgetbijdrage in aanmerking zou kunnen komen, is een groenproject waarbij buurtbewoners hun groene vingers uit de mouwen steken. Ze leren elkaar beter kennen én verbeteren de Donderberg. Bijvoorbeeld door de voortuinen op te fleuren en tot betere afvoer van het regenwater te komen, of door de wijkplantsoenen onder handen te nemen, te beplanten én te onderhouden. Aan de voorwaarden voor financiering
kan invulling gegeven worden door de samenwerking op te zoeken met andere partijen die met groen te maken hebben, zoals scholen, de gemeente of een woningcorporatie. Ook bieden landelijke, provinciale of gemeentelijke subsidies wellicht mogelijkheden. Het is de bedoeling dat de initiatiefnemer via geld van anderen voor 50% in de financiering van zijn idee voorziet.

Meer informatie lees je in deze Folder Aan zet met het Donderbudget.