12 Vragen aan…..

006Victorija Marfina; inwoonster van de Donderberg en zelfstandig ondernemer

Op de Donderberg bruist het van mensen en initiatieven. Zo zijn er veel ondernemers op de Donderberg actief. De wijk telt maar liefst ruim 300 ondernemers die in tal van branches actief zijn. We legden 12 vragen voor aan een van deze ondernemers, Victorija Marfina. Zij is een aantal jaren geleden gestart met een eigen bedrijf.

1. Kunt u vertellen welk bedrijf u gestart bent en waarom u hiermee gestart bent?

Victorija Marfina: “Ik ben erkend hypnotherapeut en lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Mijn behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed, als men een aanvullende zorgverzekering heeft. Ik heb mijn beroepsopleiding aan de Nederlandse Vereniging van Toegepaste Hypnose gevolgd en behandel sinds 2008 mensen met uiteenlopende klachten.

De naam van mijn bedrijf is ZINVOL- Therapeutische Hypnose. Ik ben als zelfstandige begonnen. Eigenlijk uit noodzaak. Inschrijving bij de KvK is een eis van de Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten en van de zorgverzekeringen. Sindsdien krijgen mijn cliënten een vergoeding van de aanvullende verzekering”.

2. Wat heeft u hiervoor zoal moeten doen of laten?

“Om als geregistreerd hypnotherapeut aan de slag te kunnen gaan, heb ik HBO opleiding Hypnotherapeut en HBO opleiding Psychosociale Basiskennis afgerond. Ik heb een mooie praktijkruimte gevonden en ingericht. Ik heb mijn praktijk geregistreerd, waar nodig is, en een beroepsverzekering afgesloten. Verder heb ik een website gemaakt en reclamemateriaal. Ik volg intervisie en bijscholingen. En ik werk aan mijn professionalisering en aan acquisitie”.

3. Wie heeft u bij het opzetten van het bedrijf geholpen?

“Ik ben hierbij geholpen door het IMK, de gemeente, mijn familie en vrienden”.

4. Wat is het meest meegevallen bij de opstart van uw bedrijf? En wat vindt u nog lastig?

“Als zelfstandige moet ik alles zelf doen, of middelen hebben om het te kunnen uitbesteden. Nog lastig vind ik de acquisitie”.

5. Welk advies wilt u meegeven aan iemand die een eigen bedrijf wil starten?

“Het is best interessant. Je leert veel nieuwe dingen. Ik had toch de marketingtechnieken moeten leren. En nu kijk ik vaker met de ogen van de ondernemer en niet met de ogen van de consument. Zelf kan ik de meeste marketingtechnieken niet gebruiken, ze zijn in strijd met de beroepscode van de hypnotherapeuten”.

6. Wie zijn uw klanten en waarom kiezen zij specifiek voor u?

“Mijn klanten zijn mensen die hun geestelijk of lichamelijk welzijn willen verbeteren en/of hun doelen willen bereiken. Veel lichamelijke en geestelijke klachten zijn het gevolg van een automatisch, onbewust aangeleerd gedrag of reacties. Deze automatische reacties zijn met een bewuste benadering niet of slechts zeer moeizaam te beïnvloeden.  Hypnotherapie is een methode om dichter bij de onbewuste gevoelens en overtuigingen te komen. Met deze nieuwe inzichten kan men op eigen wijze aanpassingen maken aan zijn of haar gedrag, zodat (lichamelijke) klachten kunnen verdwijnen. De hypnotherapeut helpt de cliënt zich te verlossen van beperkende automatische gedachten, gedrag en reacties, waardoor men meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven kan nemen en een vrijer individu wordt”.

004

7. Heeft u een vaste werkwijze of aanpak?

“Mensen kunnen me bellen, mailen, of ze vullen een contactformulier op de website in om een afspraak voor een intakegesprek te maken. Tijdens intakegesprek wordt aandacht geschonken aan het probleem, de achtergrond en de klachtgeschiedenis. Verder wordt zo nodig de trancecapaciteit en de motivatie getest en worden gangbare behandelingen besproken. Afhankelijk van het probleem wordt hier het aantal sessies op af gestemd. Een volledige sessie duurt gemiddeld 1,5 uur. Er zit meestal 2 tot 3 weken tussen de afspraken. Tijdens de laatste sessie vindt evaluatie plaats”.

8. Wat is, behalve dat u er woont, uw binding met de Donderberg?

“Ik heb vrienden die hier wonen”.

9. Wat kenmerkt volgens u de Donderberg en wat kenmerkt een ondernemer van de Donderberg?

“Donderberg barst van de verschillende nationaliteiten. Zelf ben ik ook een allochtoon. Dus ik voel me hier thuis”.

10. Maak de zin af: ik ben pas echt tevreden als…?

“We samen, ik en mij cliënt, goed aan het probleem kunnen werken. Als ik zie dat het zinvol is geweest. Dat de cliënt een stap verder tot zijn doel is gekomen. Dat cliënt gelukkig is. Sterk, bewust van dingen die hij kan veranderen en weet hoe, en realiseert in het praktijk. Bewust is en geaccepteerd heeft wat hij niet kan veranderen. Dat hij met de nieuwe inzichten en met meer energie goed voor zichzelf gaat zorgen”.

11. Waar hoopt u over 5 jaar te staan?

“Ik hoop mijn praktijk op hetzelfde adres te hebben. Op dezelfde prachtige locatie. Ik verwacht dat hypnotherapie naast de reguliere geneeskunde wordt toegepast. In de ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Dat gemeente en UWV mensen gaan doorverwijzen en behandelingen vergoeden”.

12. Zijn er nog andere punten die u belangrijk vindt om te vermelden?

“Ik wil mensen adviseren om bij problemen hulp bij de professionals te gaan zoeken. Geestelijke gezondheid en rust is heel belangrijk. Uw auto brengt u naar de automonteur, die u vertrouwt. Uw haar knipt uw niet zelf. U gaat regelmatig naar de tandarts. Praten helpt, maar toch zijn uw partner en vrienden zijn niet in staat uw gedragspatronen, die tijdens uw kinderjaren zijn aangeleerd, te veranderen. Wees eerlijk en zoek vertrouwelijke professionele hulp”.

030