Het gebiedsteam aan de slag voor Donderberg en Hoogvonderen

Jarenlang werkten de medewerkers van afdeling Sociale zaken vanuit hun eigen kennisgebied voor de hele gemeente Roermond. Zo waren er medewerkers die over uitkeringen gingen, medewerkers die keken naar mogelijkheden om (weer) aan het werk te komen, medewerkers die keken naar schulden of medewerkers die een eventuele WMO-voorziening bespraken.

Afgelopen jaar is er veel veranderd. De afdeling sociale zaken werkt nu vanuit gebiedsteams. Een aantal medewerkers is daarbij gekoppeld aan Donderberg en Hoogvonderen. Of het nu gaat om het aanvragen van een uitkering, het begeleiden naar werk, hulp bij schulden of een gesprek met het zorgteam over verschillende voorzieningen? Het gebiedsteam Donderberg en Hoogvonderen bekijkt samen met u hoe u geholpen zou zijn. Bij een eerste aanmelding wordt de vraag onderzocht en wordt besproken welke stappen nodig zijn. De medewerker van het vakgebied dat daar het beste bij aansluit gaat met u daarover in gesprek. Als tijdens dit gesprek blijkt dat u op meerdere gebieden hulpvragen heeft, worden andere professionals ingeschakeld. Dit wordt altijd met u overlegd. Het betekent dat één persoon of gezin dus nog steeds met meerdere medewerkers van sociale zaken contact kan hebben Met behulp van alle (nodige) vakgebieden wordt de vraag van de inwoner behandeld.

Vragen

Heeft u vragen over werk en inkomen, hulp bij schulden of vragen over zorg? U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0475 of kijk op www.roermond.nl voor meer informatie.

Een medewerker van het gebiedsteam Donderberg en Hoogvonderen bekijkt samen met u hoe u geholpen zou zijn.