Tijdelijk cameratoezicht op Cruyff Court vanwege vuurwerkoverlast

Burgemeester Donders – de Leest heeft besloten om tijdelijk cameratoezicht in te zetten bij twee vuurwerk hotspots binnen de gemeente Roermond. Eén van die hotspots is het gebied rondom het Cruyff Court. De andere locatie ligt in de wijk de Kemp.

Overlast

De afgelopen jaren stond de veiligheid in deze wijken onder druk vanwege het toenemende vuurwerkgeweld. Het gaat hierbij om ernstige overlast doordat illegaal vuurwerk wordt afgestoken op of bij deze locatie en in deze wijk. Deze overlast bestaat uit het daadwerkelijk afsteken van illegaal vuurwerk, maar heeft ook te maken met jeugdoverlast, geluidsoverlast, vernielingen en brandstichting. Om herhaling van vuurwerkoverlast en verkeerd gedrag te voorkomen, zijn extra maatregelen noodzakelijk.

Maatregelen

Eén van die maatregelen is tijdelijk cameratoezicht op het terrein van de Cruijffcourt op de Donderberg. De in februari 2022 weggenomen camera’s komen 1 september 2022 op beide locaties terug tot en met 28 februari 2023. Begin februari 2023 vindt een vergadering plaats waarin wordt besloten of deze camera’s worden verwijderd of langer blijven hangen.

Dit tijdelijk cameratoezicht gaat samen met toezicht en handhaving in de wijken om ernstige overlast en gevoelens van onveiligheid te voorkomen. Ook gaan medewerkers van jeugd- en jongerenwerk in gesprek met jongeren.

Het cameratoezicht wordt op borden aangegeven.

Ervaart u overlast? Kijk dan hier hoe en waar u een melding kunt doen (pdf-document).