Wijkagent is het gezicht van de politie in de wijk

Een prettige en veilige woon- en leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Dat bepaalt vaak met hoeveel plezier je in de buurt woont. Politie en stadstoezicht vervullen daarin een belangrijke rol. Roman Rademacher is al sinds enkele jaren wijkagent voor Donderberg en Hoogvonderen. Hij is het gezicht van de politie in de wijk.

Als wijkagent maakt hij deel uit van het wijkteam Donderberg & Hoogvonderen. Inwoners kunnen met niet spoedeisende vragen op het gebied van veiligheid bij hem terecht. Roman “Op maandagmiddag hebben we als politie samen met Stadstoezicht spreekuur in de Donderie. Iedereen is dan welkom om met ons in gesprek te gaan.”

Bouwen aan vertrouwen

Het is helaas niet zo dat een wijkagent dag en nacht in de wijk aanwezig kan zijn. Wel probeert Roman zo veel mogelijk zichtbaar aanwezig te zijn. Dat stimuleert mensen ook om het gesprek aan te gaan en hun gevoel van onveiligheid aan te kaarten. “Als wijkagent is het belangrijk dat inwoners vertrouwen in me hebben. Anders kun je geen contacten opbouwen en onderhouden. Mensen moeten weten wat ze aan mij hebben. Als wijkagent ben ik het eerste aanspreekpunt van en voor inwoners en ondernemers in de wijk. Als ik op de hoogte ben van de dingen die spelen, kan ik daarmee mijn collega’s ook goed informeren.”

Wijkspreekuur

Normaal gesproken is op maandagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur een spreekuur van politie en Stadstoezicht in de Donderie. Vanwege de coronamaatregelen is er op dit moment geen regulier inloopspreekuur. Wilt u de wijkagent of Stadstoezicht spreken? Maak dan telefonisch een afspraak. U kunt contact opnemen met het algemeen nummer van politie 0900 8844. Voor Stadstoezicht kunt u bellen met 0475  35 91 01.