Spaarpotjes

Een eigen huis in de Sterrenberg?
Knap het op met de spaarpotjes!

In de Sterrenberg zijn de afgelopen jaren veel huurhuizen gerenoveerd. Wat zou het mooi zijn als ook alle koophuizen opgeknapt kunnen worden! Om dat mogelijk te maken, zijn er tot en met 2020 een subsidie en een lening beschikbaar. Een soort van spaarpotjes, speciaal voor mensen met een eigen huis in het gebied tussen de Donderbergweg, Marsstraat, Plutolaan en Apollolaan.

Wat zijn de spaarpotjes?
1. De subsidie; met behulp van de subsidie kan, zonder de inzet van eigen geld, de buitenkant van het huis geschilderd worden.
2. De lening; door de inzet van een gunstige lening kan het huis energiezuiniger gemaakt worden.

Uitleg in de vorm van een filmpje (animatie)?
Korte en krachtige uitleg? Bekijk de onderstaande animatie.

 

Liever persoonlijk contact?
Neem dan op maandagmorgen, dinsdag of donderdag contact op de programma-assistent Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg,  bereikbaar via T. 0475 – 35 95 85 of E. info@donderbergroermond.nl.

Ook kunt u uw vragen stellen bij de WegWijZer Donderberg in de Donderie, Donderbergweg 47 in Roermond. Bij financiële vragen neemt u contact op met uw eigen financieel adviseur of met Bernadette Heinen, afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Roermond, via 0475 – 359 737.

Direct aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor de subsidie en/of de lening? Vul dan het aanvraagformulier in (download direct de word-versie / pdf-versie) en stuur het, samen met de gevraagde offertes, naar het College van B&W van Roermond (contactgegevens staan vermeld op het aanvraagformulier). Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging en binnen acht weken het besluit of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de subsidie en/of de lening.

 

Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Is er een voorbeeldwoning die ik kan bekijken?

Het Bruishuis op Saturnusstraat 14 is een voorbeeld van hoe uw huis aan de voorkant opgeknapt kan worden. Neem daar gerust een kijkje.

Zit er een maximum aan het totale budget voor de subsidie en de lening?

Ja, er is tot en met 2020 door de gemeenteraad van Roermond budget beschikbaar gesteld via het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. Hierbij geldt: op=op.

Zijn er eisen aan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert?

Ja, het moet een erkend bedrijf zijn dat het schilderwerk en/of de maatregelen voor woningverbetering uitvoert. Een bedrijf is erkend als het bij een van de geldende brancheverenigingen is aangesloten of als het kan aantonen dat het ervaring heeft met de genoemde werkzaamheden en minimaal drie jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Mag ik de werkzaamheden ook zelf uitvoeren?

Nee, dat is niet toegestaan (tenzij u toevallig zelf een erkend bedrijf runt voor de uitvoering van schilderwerk en/of de maatregelen voor woningverbetering).

Wat als de rekening van de aannemer hoger of juist lager uitvalt dan verwacht?

Door vooraf een offerte aan te vragen en akkoord te geven, blijven de kosten binnen de afspraak.

Waarom is de regeling er alleen voor mensen in de buurt Sterrenberg, met een eigen huis in het gebied tussen de Marsstraat en de Plutolaan?

Aan de wijk Donderberg wordt gewerkt door het Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg. Vanuit dat proces werden er de afgelopen jaren in de buurt Sterrenberg veel huurwoningen gerenoveerd in het gebied tussen de Marsstraat en de Plutolaan. Om te zorgen dat de koopwoningen in dat gebied niet uit de toon vallen, is deze regeling in het leven geroepen. De partners van het WOP houden de resultaten van de regeling nauw in de gaten. Bij positieve resultaten vindt wellicht uitrol van de regeling plaats op andere plekken in de wijk, in onze provincie Limburg of elders.

Hoe werkt de subsidie voor schilderwerk?

De subsidie geeft u de mogelijkheid om uw eigen woning aan de buitenkant op te frissen. Voor een bedrag van maximaal € 3000,- kunt u de gevelbeplating, voordeur, bergingsdeur en ramen schilderen. Hieronder staat beschreven wat u moet doen om de subsidie te krijgen.

 1. Zoek een erkend bedrijf dat u wil helpen bij deze klus. Vraag eventueel bij verschillende bedrijven offertes aan tot u tevreden bent. U kunt eventueel een medewerker van Wonen Zuid vragen om een reactie op de offerte(s). Neem daarvoor contact op met Annina Peeters-Smit, programma-assistent Wijkontwikkelingsproces (WOP) Donderberg. Zij is bereikbaar via T. 0475 – 35 95 85 of E. info@donderbergroermond.nl.
 2. U doet een aanvraag via het aanvraagformulier (download direct de word-versie / de pdf-versie).
 3. Binnen acht weken ontvangt u daar een reactie op. Dat kan zijn:
  • Besluit tot verlenen subsidie met omschrijving van gestelde eisen;
  • Vraag om meer informatie;
  • Besluit tot weigeren subsidie.
 4. Als u de subsidie toegewezen krijgt, dient u een akte van depot te tekenen. Daarmee zorgt u ervoor dat de subsidie bij Van Hecke Houben notarissen gestald wordt en dat na afloop de werkzaamheden door de notaris uit het depot betaald worden.
 5. Na het besluit tot verlenen subsidie verzoekt u het bedrijf te starten met de uitvoering, rekening houdend met de eisen die zijn gesteld. Let op: de werkzaamheden moeten binnen drie maanden starten en binnen negen maanden klaar zijn.
 6. Als de werkzaamheden klaar zijn, maakt u samen met het bedrijf een proces-verbaal op van het geleverde werk.
 7. Binnen een maand nadat het bedrijf klaar is, meldt u de werkzaamheden bij de gemeente gereed. U stuurt als bijlagen mee het proces-verbaal, de factuur en het (garantie)certificaat.
 8. Daaropvolgend komt er een beoordeling van de gemeente of zij de subsidie definitief kan vaststellen. Zo ja, dan volgt de betaling aan het bedrijf door Van Hecke Houben notarissen.
 9. U heeft een prachtig huis in een prachtige straat!
Waarom krijg ik € 3000,- euro voor schilderwerk en niet voor andere maatregelen?

Omdat deze subsidieregeling als doel heeft de uitstraling van de wijk Sterrenberg te verbeteren en daarbij het verschil tussen gerenoveerde huurwoningen en omliggende koopwoningen te verkleinen. Subsidie voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld dubbel glas of huishoudelijke hulp is wellicht voor u ook mogelijk. Daarvoor verwijzen we u naar www.roermond.nl of naar de medewerkers van de WegWijZer in de Donderie.

Mag ik binnen de subsidie ook mijn zij- en achtergevel opknappen?

Als u de gevelbeplating, voordeur, bergingsdeur en ramen (deels) aan de zij- of achterkant heeft, mag u die ook opknappen. Let wel: het subsidiebedrag blijft maximaal € 3.000,-.

Mag ik met behulp van de subsidie de gevelbeplating ook vervangen i.p.v. schilderen?

Ook andere woningverbeteringen die bijdragen aan het hoofddoel van de regeling om te komen tot één uitstraling en algehele esthetische verbetering van de Sterrenberg zijn, mits sterk gemotiveerd, bespreekbaar. Neem daarvoor contact op met info@donderbergroermond.nl.

Mag ik zelf de kleur van het verfwerk bepalen?

Deze subsidieregeling heeft als doel de uitstraling van de wijk Sterrenberg te verbeteren en daarbij het verschil tussen gerenoveerde huurwoningen en omliggende koopwoningen te verkleinen. Voor de uitstraling is het belangrijk dat alle huizen in een blok dezelfde kleur(tint) krijgen. Omdat in veel straten al opgeknapte huurwoningen liggen, zijn de kleurkeuzes voor die opgeknapte woningen leidend. Zijn er nog geen woningen opgeknapt in uw straat, dan gaan we graag met u in gesprek om te kijken welke kleur het beste past.

Hoe werkt de lening voor energiebesparende maatregelen?

Met de lening van de SVn financiert u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Zo woont u energiezuiniger, comfortabeler én draagt u bij aan een beter milieu. Het te lenen bedrag is minimaal € 3.000 en maximaal € 17.000. U sluit de lening af tegen het gunstige rentepercentage van 1,4%. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Hieronder staat beschreven wat u moet doen om de lening te krijgen.

 • De lening vraagt u aan voor:
  • Het isoleren van het dak (met een minimale isolatiewaarde van RC 3,5) en het vernieuwen van de dakbedekking.
  • Het vernieuwen van de dakrand.
  • Het isoleren van de gevel (met een minimale isolatiewaarde van RC 3,5) inclusief het vernieuwen van de gevelbeplating.
 1. Zoek een erkende aannemer die u wil helpen bij deze klus. Vraag eventueel bij verschillende aannemers offertes aan tot u tevreden bent.
 2. Bij financiële vragen neemt u contact op met uw eigen financieel adviseur of met Bernadette Heinen, afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Roermond, via 0475 – 359 737.
 3. Wilt u meer technische informatie over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Christian Finders, projectadviseur bij Wonen Zuid, via 088 – 66 53 530.
 4. U informeert via het aanvraagformulier (download direct de word-versie / pdf-versie) bij de gemeente of u een aanvraag voor een lening kunt doen bij de SVn. U kunt binnen acht weken een besluit verwachten. In datzelfde formulier kunt u ook een subsidieaanvraag doen.
 5. Als de gemeente een voor u positief besluit neemt, dient u de stukken die u ontvangt van de gemeente, aangevuld met de gevraagde bijlagen, in bij SVn. Als u hulp wenst bij het invullen en inleveren van de stukken kunt u terecht bij de WegWijZer in de Donderie.
 6. De SVn voert een financiële toets uit. Bij een negatieve uitkomst houdt de aanvraag voor een lening voor u op. Bij een positieve uitkomst doet SVn u een voorstel, waarin ze u laat weten wat uw leenbedrag is, het rentepercentage, de looptijd en het daaruit voortvloeiende maandelijks door u aan SVn over te maken bedrag.
 7. Indien u een positieve uitkomst kreeg, is het aan u of u akkoord gaat met het voorstel van SVn. Gaat u akkoord, dan moet u de offerte ondertekend terugsturen naar SVn.
 8. Daarna gaat u op zoek naar een notaris om de consumptieve lening in een notariële, onderhandse akte vast te leggen. Het loont de moeite om via internet te zoeken naar de goedkoopste notaris.
 9. Als u besluit de lening af te sluiten, kan uw aannemer aan de slag met de uitvoering, rekening houdend met de eisen die zijn gesteld. U geeft het bedrijf opdracht te starten met de uitvoering. Let op: de werkzaamheden moeten binnen drie maanden starten en binnen negen maanden klaar zijn.
 10. SVn zorgt dat het leenbedrag beschikbaar is in een bouwdepot. Zo hoeft u nooit vooraf te betalen voor werkzaamheden, maar is wel verzekerd dat u er achteraf voldoende middelen voor heeft.
 11. U ontvangt via SVn declaratieformulieren waarmee u na afronding van de werkzaamheden de rekeningen van de bedrijven die voor u aan de slag gaan, kunt declareren.
 12. Als de werkzaamheden klaar zijn, maakt u samen met het bedrijf een proces-verbaal op van het geleverde werk. Voor hulp hierbij kunt u contact opnemen met Christian Finders, projectadviseur bij Wonen Zuid, via 088 – 66 53 530.
 13. Binnen een maand nadat het bedrijf klaar is, meldt u de werkzaamheden gereed bij de gemeente. U stuurt als bijlagen mee het proces-verbaal, factuur en (garantie)certificaat.
 14. Daaropvolgend komt er een beoordeling van de gemeente of zij de lening (en indien voor u relevant de subsidie) definitief kan vaststellen. Zo ja, dan geeft gemeente opdracht aan SVn tot uitbetalen van de factuur en aan Van Hecke Houben notarissen voor het restant van de factuur.
 15. U betaalt vanaf het moment van aangaan van de lening (maximaal) 15 jaar lang iedere maand het afgesproken bedrag aan rente en aflossing. Bij een lening van € 5.000,- is het maandbedrag bijvoorbeeld € 45,-. Bij een lening van € 10.000,- is het maandbedrag € 62,- en bij een lening van € 17.000,- is het maandbedrag € 105,-.
 16. U heeft een prachtig huis in een prachtige straat!
Moet ik de lening afsluiten bij de SVn of kan dat ook bij een andere bank?

1,4% rente bij de SVn is een aantrekkelijk aanbod. Echter bent u natuurlijk ook vrij om de lening elders af te sluiten.

Mag ik de lening ook voor iets anders gebruiken?

Nee, de lening is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen:

 • Het isoleren van het dak (met een minimale isolatiewaarde van RC 3,5) en het vernieuwen van de dakbedekking.
 • Het vernieuwen van de dakrand.
 • Het isoleren van de gevel (met een minimale isolatiewaarde van RC 3,5) inclusief het vernieuwen van de gevelbeplating.
Hoeveel rente moet ik per maand betalen en hoe lang blijft dat duren?

U betaalt vanaf het moment van aangaan van de lening maximaal 15 jaar lang iedere maand 1,4%. Dit bedrag is opgebouwd uit 0,9% renteopslag voor SVn en 0,5% beheerskosten van SVn. Bij een lening van € 5.000,- is het maandbedrag bijvoorbeeld € 45,-. Bij een lening van € 10.000,- is het maandbedrag € 62,- en bij een lening van € 17.000,- is het maandbedrag € 105,-. Als u meer aflost per maand is de looptijd van de lening korter.

Mag ik ook zo snel als kan mijn lening aflossen?

Jazeker. Het is mogelijk om versneld boetevrij geheel of gedeeltelijk af te lossen, met minimumbedragen van € 250,- per keer.

Heeft de lening invloed op mijn belastingaangifte?

De rente op de lening is in principe aftrekbaar van de belasting. Dit vereist wel dat de lening bij de notaris gekwalificeerd wordt als verbetering eigen woning. Of de rente ook feitelijk aftrekbaar is, hangt af van uw individuele situatie.

Bekijk het aanbod op: