Sociaal-maatschappelijk

De Donderbergers zorgen goed voor elkaar. Dat mag best gezegd worden. Bewoners starten nieuwe initiatieven, bedenken creatieve manieren om elkaar te helpen en beleven er nog plezier aan ook. Je kunt hier niet alleen hulp krijgen maar je kunt het ook geven.

Naailes in het Moedercentrum in de Roermondse wijk Donderberg. Voor serie over de Donderberg

 


Initiatieven en organisaties

De Woonzorgbrigade

De Woonzorgbrigade bestaat uit een groep buurtbewoners die andere buurtbewoners helpen. Van kleine klussen in huis tot wandelen en koffie drinken in de stad. Het ‘naoburschap’ zoals dat vroeger overal bestond, leeft hier in een moderne vorm. Elke donderdag zijn de vrijwilligers tussen 10.00 en 15.00 uur te vinden in de Donderie.

 • Woonzorgbrigade (Donderie)
  Donderbergweg 47
  6043 JA Roermond
  e: woonzorgbrigade@gmail.com
  t: 06 57 34 89 64 (alleen bereikbaar op werkdagen)

Zorgteam Donderberg

Bij het Zorgteam kunt u op dinsdag tussen 14.30 en 16.30 uur terecht met vragen over uw gezondheid, wonen, werk, dagbesteding, vrijwilligerswerk, voorzieningen en overige dagelijkse dingen. In het Zorgteam werken generalisten van de gemeente en professionals van het Algemeen Maatschappelijk werk, welzijnsinstelling Welkom, Mee en De Zorggroep samen. Zij denken met u mee en gaan samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem.

 • Zorgteam Donderberg
  Inloopspreekuur op dinsdag van 14.30 tot 16.30u
  Medisch Centrum Bredeweg, derde verdieping
  Bredeweg 239
  e: infozorgteam@roermond.nl
  t: 0475 359 121 / 0475 359 999

Wel.kom

Met een uiteenlopend aanbod van welzijnsdiensten wil Wel.kom ervoor zorgen dat iedereen prettig samenleeft in onze buurten en straten. De betrokken medewerkers ondersteunen mensen om ze volwaardig te laten meedraaien in onze samenleving. Samen met vrijwilligers en maatschappelijke partners organiseren ze diverse projecten en activiteiten om de leefbaarheid en participatie in wijk de bevorderen. Kortom: met de diensten en activiteiten van Wel.kom is persoonlijke ondersteuning altijd binnen handbereik.

 • Wel.kom
  e: info@welkom.nu
  t: 077 326 66 66

Heilige Tomaskerk

Verscholen achter de Donderie ligt een eigentijds kerkgebouw. Dat is de Heilige Tomaskerk. Een intieme Rooms Katholieke kerk op een uniek plekje in de wijk. Iedereen is hier welkom.

 • Heilige Tomaskerk
  Donderbergweg 45
  6043 JA Roermond

WegWijZer

Mensen met vragen over wonen, welzijn, zorg en/of financiën in Roermond die niet door de omgeving geholpen kunnen worden, kunnen terecht bij de WegWijZer. Denk bijvoorbeeld aan vragen over wet- en regelgeving, opvoeding, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De medewerkers van de WegWijZer helpen je het antwoord op jouw vraag te vinden.

 • WegWijZer Donderberg
  Donderbergweg 47
  6043 JA Roermond
  t: 0475 34 51 35

Wijkraad 

Ook kent de Donderberg een actieve Wijkraad. De leden van de wijkraad denken en beslissen mee over alles wat de wijk aangaat. De Componistenbuurt, de Vliegeniersbuurt, de Kastelenbuurt en de Sterrenberg zijn allemaal vertegenwoordigd in de wijkraad. Het is de bedoeling dat de winkeliers en ondernemers ook een vertegenwoordiger afvaardigen. De wijkraad organiseert verder allerlei leuke activiteiten, zoals een kerstviering, sinterklaasviering en paaseieren zoeken.

 • Wijkraad
  e: info@wijkraaddonderberg.nl

Wijkteam

Op de Donderberg is ook een Wijkteam actief. Dit is een team waarin de gemeente Roermond, Wel.kom, Wonen Zuid, Wonen Limburg, Politie, Dokus Bemoeizorg (METggz), AMW Midden Limburg en Westrom samenwerken aan een veilige en leefbare wijk. Het Wijkteam werkt het liefst samen met wijkbewoners. Elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur heeft het Wijkteam spreekuur in de Donderie.


Moestuin

De Donderse moestuin is een ontmoetingsplek in de buitenlucht in het hart van de wijk en voor iedereen vrij toegankelijk. Wijkbewoners kunnen hier voor een beperkt bedrag per jaar een plek huren om hun groente te verbouwen. Ook duurzaamheid en educatie zijn belangrijke thema’s. Het regenwater wordt opgevangen om de planten te begieten, er is een composthoop, een kruidenspiraal en oude materialen zijn hergebruikt. En natuurlijk is het tuinieren zo biologisch mogelijk.

De Donderse Moestuin werd mogelijk gemaakt door onder andere een financiële bijdrage vanuit de WOP Partners, Oranje Fonds en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

 • Donderse Moestuin (naast Maximina)
  Donderbergweg
  6043 JA Roermond

Dondersgoed Spul

Dondersgoed Spul is een initiatief van wijkbewoners voor een combinatie van repaircafé – ruilwinkel – spelotheek. De werkgroep doet mee aan Kern met Pit 2017.