Als je er met je buren niet meer uitkomt!

Marie Cecile en Claire van Proteion Buurtbemiddeling zitten aan tafel en voeren een gesprek.
Marie Cecile (links) en Claire van Proteion Buurtbemiddeling voeren gesprek op neutraal terrein.

 

Op de Donderberg wonen we in een buurt waar de meeste mensen goed met elkaar opschieten. Toch zijn er soms kleine problemen die de relatie tussen buren kunnen verstoren. Bijvoorbeeld als takken overhangen, er harde muziek is, honden veel blaffen of een beveiligingscamera voor overlast zorgt. Deze zaken zijn niet meteen reden om de politie te bellen, maar ze kunnen wel leiden tot langdurige ruzies tussen buren. In zo’n geval kun je Proteion Buurtbemiddeling inschakelen om tot een oplossing te komen.

Proteion Buurtbemiddeling verzorgt in Roermond de buurtbemiddeling. In 2022 bemiddelde Proteion Buurtbemiddeling 65 keer in Roermond. Op de Donderberg waren er dat jaar 11 bemiddelingen. Claire van Bekkum is coördinator bij Proteion: “Vaak worden mensen door de woningcorporatie, wijkagent of welzijnsorganisatie naar ons doorverwezen. In een eerste gesprek kijken we wat er speelt. Als het nodig is plannen we een huisbezoek met onze bemiddelaars. Dit zijn getrainde vrijwilligers.”

Marie-Cecile is één van deze vrijwilligers. In het dagelijks leven werkt ze als HR-adviseur. Ik vind het belangrijk om naast mijn betaalde werk ook als vrijwilliger actief te zijn. Toen ik hoorde van buurtbemiddeling, ben ik dat gaan doen. Eerst in de regio Venlo en nu alweer jaren met veel plezier in de regio Midden-Limburg.”

Wanneer Marie-Cecile wordt ingeschakeld, maakt ze samen met een collega-bemiddelaar een afspraak met degene die het probleem heeft gemeld. “We gaan er naartoe en luisteren naar het verhaal van de melder. Ze kunnen bij ons echt hun verhaal kwijt, iets waar vaak grote behoefte aan is. Omdat een verhaal natuurlijk altijd twee kanten heeft, gaan we ook in gesprek met de buur.”

De bemiddelaars zijn neutraal en onpartijdig, waardoor de buren meestal instemmen met een gesprek. “Je ziet ook opluchting aan die kant, omdat ze hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Want meestal hebben beide partijen last van de situatie. Ik geloof dat mensen in de kern goed zijn en het goede willen doen. Gedoe met buren wil uiteindelijk niemand. Vaak leidt een actie tot een reactie, waardoor de ergernissen toenemen”, vertelt Marie-Cecile.

Nadat de bemiddelaars beide buren hebben gesproken en ze beiden instemmen volgt een gezamenlijk gesprek op neutraal terrein. “Dat buren elkaar recht in de ogen kunnen kijken en zo het gesprek aangaan, werkt meestal goed. Ze zien dat er een andere kant van het verhaal is en krijgen een ander beeld van hun buurman of buurvrouw.”

Een oplossing ligt in handen van de buren. Ze kunnen onderling afspraken maken om verdere overlast te beperken. “We zoeken altijd naar iets wat voor mensen zelf werkt”, verklaart Marie-Cecile. Meestal komen de buren na een gezamenlijk gesprek tot een oplossing. Soms is er nog een tweede gesprek nodig.

“Het vertrouwen dat mensen je geven en dat je echt iets kunt betekenen voor mensen, maakt dit werk zo boeiend. De gesprekken zijn echt vertrouwelijk. We delen de uitkomst alleen met de coördinatie van buurtbemiddeling. Welke afspraken er zijn gemaakt en wat er is besproken, blijft verder tussen de aanwezige mensen”, benadrukt Marie-Cecile.

Ervaar jij overlast en wil je dit oplossen, maar vind je het lastig om een eerste stap te zetten? Neem dan contact op met Proteion Buurtbemiddeling. info@proteionbuurtbemiddeling.nl, 06-20 28 05 76.

Tips

Problemen met buren kunnen vaak voorkomen worden door op tijd actie te ondernemen. Hier zijn enkele tips die kunnen helpen:

  • Maak kennis met je buren als je nieuw bent in de buurt of als er nieuwe buren zijn.
  • Als je een feestje geeft waarvan je denkt dat het overlast kan veroorzaken, kondig het dan aan.
  • Geef je buren op tijd aan wat je stoort. Wacht niet te lang, zodat het geen verrassing wordt.
  • Benader je buren niet als je boos of emotioneel bent. Wacht op een rustiger moment en breng je boodschap rustig over.
  • Spreek de persoon die volgens jou het probleem veroorzaakt direct aan om geruchten te voorkomen en de situatie meteen aan te pakken.
  • Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.
  • Probeer samen een oplossing te vinden door elkaars perspectief te begrijpen.

Verschillen in cultuur of levensfase kunnen kleine irritaties veroorzaken. Geef iedereen de ruimte die ze nodig hebben en sta open voor elkaars situatie.

Als de situatie uit de hand loopt of er andere problemen zijn, overweeg dan om de politie of de woningbouwcorporatie in te schakelen.

Kom je er niet uit? Dan is Proteion Buurtbemiddeling misschien een oplossing.

Kijk hier het filmpje om te zien hoe buurtbemiddeling werkt
Kijk hier voor meer informatie over buurtbemiddeling