BC Broekhin start met project om met en van elkaar te leren

Alle kinderen verdienen gelijke kansen. Daarom start BC Broekhin komend schooljaar het project ‘Navigating’. Twaalf kinderen uit de brugklas die op de Donderberg wonen kunnen hieraan deelnemen. Zij krijgen begeleiding bij het maken van huiswerk. Ook worden ze ondersteund in hun sociaal emotionele ontwikkeling en leren ze beter met elkaar om te gaan.

Bij de huiswerkbegeleiding wordt gewerkt met kleine groepen die maximaal uit drie leerlingen bestaan. Een oudere leerling coacht het groepje. De leerlingen in de groep gaan elkaar motiveren om beter te presteren. Hierbij leren ze te plannen, samenvattingen te maken en zich voor te bereiden op het maken van toetsen.

In het project is er ook aandacht voor sport en spel. Hierdoor worden kinderen bij het uitvoeren van opdrachten op een leuke manier gestimuleerd. Onder begeleiding van en met oudere leerlingen uit de buurt, voeren de kinderen verschillende opdrachten uit. Het verkleinen van de kansenongelijkheid staat hierbij centraal. Kortom; het leren van en met elkaar!

Op deze manier werken de kinderen aan verschillende vaardigheden zoals het omgaan met emoties, sociaal vaardig worden, omgaan met discipline, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zo wordt eraan gewerkt om de talenten van kinderen te prikkelen en kinderen te laten groeien in hun ontwikkeling naar jong volwassenen.

Navigating is een samenwerkingsproject tussen het WOP Donderberg en BC Broekhin Roermond. Het project is een initiatief van Donderberger Ahmet Avci. Hij werkt op BC Broekhin. Kinderen kunnen tegen geringe kosten het hele jaar meedoen. Nieuwe leerlingen van BC Broekhin hebben tijdens de kennismakingsdag informatie ontvangen. Zij kunnen zich aanmelden via school.