Dikke pech … Bert is weg!!!

(uit wijkblad Donderberg, maart 2017, door Diana Bolk)

bert-pantsers-wijkraadNou…Bij de Wijkraad mensen, niet bij dit wonderlijke tijdschrift, dus… het kòn erger. We beschrijven even kort Bert Pansters’ briljante carrière aldaar, want dat verdient ie.
In 1995 is hij lid geworden van de toenmalige bewonersgroep Componistenbuurt. Dit kwam door de renovatie van de laagbouwwoningen aldaar. Hij hoopte dat hij via het bewonersoverleg meer antwoorden kon krijgen van Wonen Zuid. Ook was hij lid van het toenmalige huurdersplatform, om diezelfde informatiestroom te verbeteren.

‘Ik’ wordt ‘wij’
En, zoals het vaak gaat… je begint met een ik en het wordt dan een WIJ… Al snel maakte Bert voor de bewonersgroep een informatieblaadje wat in de Componistenbuurt huis aan huis werd verspreid.
Voorzitter Jo Janssen van de toenmalige Wijkraad vroeg Bert of hij een infoblad voor de hele Donderberg wilde maken. Wel ja, dat kon er ook nog wel bij: het Wijkblad was geboren. En zo kwam Bert in contact met de Wijkraad. Na het overlijden van Jo werd het voorzitterschap overgenomen door Karel Linnarz. En voor hij het goed en wel besefte was Bert ook wijkraadlid.

Nieuwe wijkraad met vertegenwoordiging van alle vier de buurten
Samen met Erwin Moors en toenmalig bewonersondersteuner Josette Thissen werd het plan geboren om een nieuwe Wijkraad te formeren, waarin alle vier de buurten van de Donderberg vertegenwoordigd moesten zijn. En in juni 2013 werd deze nieuwe Wijkraad door wethouder IJff geïnstalleerd. Er werd een tijdelijk DB (dagelijks bestuur) gekozen, bestaande uit Rita Claessen, Josette Thissen, Karel Linnarz, Pierre Diederen en Bert. Afgesproken werd, omdat het een interim bestuur was, dat er in februari 2014 nieuwe verkiezingen zouden komen. Het DB zag er daarna als volgt uit: Voorzitter Bert, Secretaris-penning-meester Pierre, Josette, Rita en Diana. Ook de Stichting Sterrenberg was inmiddels vertegenwoordigd in de nieuwe Wijkraad.
Dankzij het dagelijks bestuur van dat moment werd ook aan de bij het WOP (Wijkontwikkelingsplan) betrokken partners zoals Gemeente, Provincie en Woningcorporaties duidelijk dat er rekening gehouden moest worden met de Wijkraad.

Groot aantal burgerinitiatieven
Dit resulteerde in een groot aantal burgerinitiatieven zoals Examentraining, Ontmoetingsruimte, WoonZorgBrigade, Welkom in de Wijk, de weekmarkt en als laatste Dondersgoed Spul (ruilwinkel /repaircafé/Spelotheek. Allemaal initiatieven van wijkbewoners, opgepakt door de Wijkraad die door het WOP ondersteund en gefinancierd werden. Bert is dan ook blij dat hij heeft kunnen bijdragen aan het verenigen van de vier buurten tot één Wijk(raad).

Praat en denk mee met WOP (wijkontwikkelingsplan)
Natuurlijk zijn er ook dingen die hij graag in zijn termijn had willen afronden… Bijvoorbeeld het centrum-plan/plein wat jammer genoeg steeds werd uitgesteld. En hij hoopt dat het WOP, nadat de Wijkraad er zoveel energie en tijd in heeft gestopt, na fase 1, nu met fase 2 niet verslapt en dat de partners nog steeds de Wijkraad bij de plannen zullen betrekken en mee laat denken en praten.

Misschien dat dit ook een hint is naar de nu zittende Wijkraad…Let op wat de WOP-partners doen en laat je niet weg sturen, maar praat en denk mee! Bert vond dit altijd het mooiste van de Wijkraad, dat iedereen zijn zegje kon doen en er werd geluisterd, er werd gediscussieerd, er werd gemopperd, maar na de vergadering waren we weer buurtbewoners die dingen gingen oplossen. Altijd weer even goede vrienden.

Nu zullen de meeste van jullie meteen zeggen wat een verlies en ik ben de eerste die het met jullie eens is maarrrrrrrrrrrr… Wij weten waar hij woont en hij is echt nog niet van ons af. We hebben dan ook zijn toezegging dat hij als adviseur wekelijks /dagelijks /per uur gebeld mag worden.

Voorzitter gezocht!
Dus voor de bewoners van de wijk Donderberg: deze man met al zijn knowhow/zijn goed gevulde rugzak, zijn we nog lang niet kwijt. Maar we zijn wel een geweldige voorzitter kwijt en zijn dus op zoek naar een vervanger.
Nou zal het niet gemakkelijk zijn om Bert zijn plek op te vullen, maar vergeet niet: ook HIJ is begonnen bij het bewonersoverleg met “ik wil antwoorden”, maar al gauw werd het… WIJ willen dit voor de WIJK !!

© Diana Bolk