Finale verbetervoorstellen Jeugd-WOP komt in zicht

Hoe zou jij de Donderberg verbeteren? Dat is de vraag waar leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée volop mee aan de slag zijn gegaan. Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Donderberg rijk is.
Tegelijk deden ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Op donderdag 4 april is de finale van het zogenoemde Jeugd-WOP. Dan presenteren de leerlingen hun verbetervoorstellen aan een jury in het Gouvernement in Maastricht.

Zelf uitvoering geven aan plannen
In de Statenzaal van het provinciehuis presenteren in totaal acht groepen van leerlingen hun ideeën voor de wijk aan een jury die bestaat uit deputé Hans Teunissen (Sociale agenda Limburg), Ferdinand Pleyte, wethouder gemeente Roermond en Harold Lardinois (directeur Wonen Zuid. De leerlingen ontvangen een beoordeling van de jury, waarin vooral gewogen wordt of de verbetervoorstellen uitvoerbaar zijn, hoe ver de uitwerking is en hoe origineel ze zijn. De insteek is dat succesvolle ideeën door de leerlingen worden uitgevoerd met hulp van professionele partijen in de wijk.

Leerervaring
Met dit project doen de leerlingen inzicht op dat je de wereld dicht bij huis kunt verbeteren en dat je mening en ideeën er toe doen. Bovendien worden leerlingen zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. Voor de professionals in de wijk is het goed om aansluiting met de leefwereld van de jongeren te maken en ervaring op te doen in de omgang met hen. De persoonlijke leerervaringen per leerling zijn uiteenlopend. Dit omdat iedere school zelf de afweging maakt in welk onderwijsprogramma het Jeugd-WOP valt, maar ook omdat de onderwerpen die de leerlingen aandragen erg uiteen kunnen liggen. Niet het WOP, maar de scholen zelf beoordelen de leerlingen of de persoonlijke leerdoelen gehaald zijn.

Het Jeugd-WOP wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Wonen Limburg en Wonen Zuid.

.Foto John Peters Fotografie