Jeffrey aan de slag als toezichthouder in het winkelcentrum

Jeffrey krijgt zijn bedrijfskleding uitgereikt door wethouder Marianne Smitsmans en wethouder Felix van Ballegooij

Op 1 juli is Jeffrey aan de slag gegaan als toezichthouder in het winkelcentrum Donderberg. Hij volgt daarmee de winkelsteward op die al eerder met pensioen is gegaan. Jeffrey heeft bedrijfskleding ontvangen uit handen van de wethouder Felix van Ballegooij, voorzitter van het wijkontwikkelingsplan, en wethouder Marianne Smitsmans (participatie). Zo is hij herkenbaar als toezichthouder.

Jeffrey is blij met deze baan. Hij kon door omstandigheden zijn oude beroep in de horeca niet meer uitvoeren. Hij zou graag aan de slag gaan in de beveiliging of toezicht. Deze baan biedt de kans voor hem om hierin ervaring op te doen en een opleiding te gaan volgen. Als toezichthouder wordt hij gekoppeld aan het team van Stadstoezicht en wordt hij ondersteund en begeleid door de wijkboa van de Donderberg.

Positieve uitwerking
Ook de ondernemers van het winkelcentrum zijn verheugd over deze invulling. Het winkelcentrum heeft al langere tijd te maken met overlast van bepaalde groepjes. Dit heeft zijn uitwerking op de sfeer en uitstraling van het winkelcentrum, dat bezoekers trekt uit de hele regio. Door de inzet van Jeffrey als gastheer krijgen bezoekers een vertrouwd gevoel.

Basisbaan
Jeffrey gaat aan de slag vanuit een basisbaan. De basisbaan krijgt hiermee een nieuwe invulling binnen de gemeente Roermond. Een basisbaan biedt werk aan iemand die al langere tijd in de uitkering zit. Het gaat dan om werk waarvoor geen reguliere baan is voorzien. Een basisbaan moet onder meer een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en moet geschikt zijn voor mensen die meestal langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben. Wethouder Marianne Smitsmans vertelt: “Vanuit de gemeente Roermond hebben we geld gereserveerd om meerdere basisbanen voor meerdere jaren in te vullen.”

Pilot
Wethouder Felix van Ballegooij sluit zich daarbij aan: “Het Wijkontwikkelingsproces Donderberg heeft zich al vaker bewezen als pilot. Met de start van een toezichthouder voor het winkelcentrum kunnen we ervaring opdoen, die we kunnen gebruiken voor basisbanen in de rest van onze gemeente. Dat is winst voor alle partijen. In dit geval voor Jeffrey, het winkelcentrum en voor alle bezoekers van het winkelcentrum Donderberg.”

Jeffrey gaat voor 32 uur aan de slag als toezichthouder. Hij zal op wisselende dagen aanwezig zijn, zodat zijn zichtbaarheid verdeeld wordt over de week. Spreek Jeffrey gerust aan als je hem tegenkomt in het winkelcentrum en schroom niet om hulp te vragen. Hij staat voor iedereen klaar.

Wijkontwikkeling
Al ruim 12 jaar werken de provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Zuid en Wonen Limburg intensief samen om de Donderberg duurzaam te verbeteren en achterstanden aan te pakken. Want een wijk verbeteren is een kwestie van een lange adem. Samen met bewoners willen de partners van de Donderberg weer een wijk maken, waar mensen graag wonen, werken, zorgen, spelen en leren.

Het uitreiken van de bedrijfskleding gebeurde in aanwezigheid van (vlnr) Armin Popara (Programmamanager WOP, Harry Janssen (begeleider van Demo Advies), wethouder Marianne Smitsmans, Jeffrey, Wethouder Felix van Ballegooij en Jean Goessen (wijkboa voor de Donderberg).