‘Moeders informeren moeders’

Wanneer je pas moeder bent geworden verandert er een heleboel. De verzorging van een baby kan veel vragen oproepen en de moeder onzeker maken. Niet iedereen heeft familie of een goede vriendin bij wie de kersverse moeder terecht kan. In het project Moeders informeren Moeders (MIM) bieden ervaren en getrainde moeders op vrijwillige basis ondersteuning aan het gezin.

MIM is bedoeld voor moeders met kinderen tussen 0-18 maanden.

Voor dit project is Wel.kom op zoek naar ervaren moeders die 1 à 2 keer per maand op bezoek willen gaan bij een gezin.

Tijdens de intake kijken we of de ervaren moeder beschikt over de volgende kwaliteiten:
– Ze is enthousiast en gemotiveerd om met Moeders Informeren Moeders mee te doen.
– Ze weet waar haar capaciteiten liggen als opvoeder en kan deze benoemen.
– Ze staat open voor andere moeders, andere ideeën en andere leefwijzen.
– Ze kan actief luisteren, is onbevooroordeeld en stelt het verhaal van de MIM-moeder op de voorgrond.
– Ze stelt eigen onzekerheden en vragen ter discussie en staat open voor kritiek.
– Ze is betrouwbaar, respectvol en tactvol.
– Ze heeft zelf specifieke ervaringen als moeder, bijvoorbeeld onzekerheid in de opvoeding of een gebrekkig sociaal netwerk.

De vrijwilligsters worden begeleid en ondersteund door een coördinator.

Methodiek
MIM is een methodiek die aansluit bij de belevingswereld van moeders. Het is een ‘voor-en-door’-methode, die berust op de ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligster. Dus: de eigen kracht van moeder versterken. De vrijwilligsters zijn ervaren moeders die gepokt en gemazeld zijn in het opvoeden en verzorgen. Zij gaan minimaal 1x per maand 1,5 uur op bezoek bij moeders en hun kind. Er kunnen ook gezamenlijke activiteiten ondernemen worden als een MIM-moeder daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld een bezoek aan de bibliotheek of het buurthuis. De vrijwilligsters gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de MIM-moeder.

Iets voor u?
Wilt u meer informatie, of wilt u graag een andere moeder helpen? Neem dan contact op met Wel.kom
Eefje ten Haken M 06 10 03 06 08
Hafida Tama M 06 35 11 99 31