Feestelijke opening nieuwe centrum

Promenade als verbindings- en ontmoetingsplek

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in het centrum. Dat werpt vruchten af. Het is nu een sociale ontmoetingsplek, een kloppend hart voor de wijk. Vrijdag 7 december is de feestelijke opening.

Vanuit de wijk is steeds de wens gekomen om mogelijkheden tot ontmoeten te creëren in het centrumgebied. Dat kan nu op de promenade en het plein, die de nieuwe entree en het visitekaartje van de Donderberg vormen.

Zonnestralenplein
Een opvallende nieuwe plek in het centrum is het ‘Zonnestralenplein’. Dat plein, dé entree van het winkelcentrum, is gelegen tussen de twee nieuw aangelegde parkeerplaatsen. Wijkbewoners opperden het idee om de klinkers op het plein in de vorm van zonnestralen te leggen. Die zouden de vele verschillende nationaliteiten die de wijk rijk is weerspiegelen en laten samenkomen in het winkelcentrum. Het zonnestralenplein biedt ruimte voor activiteiten zoals de Weekmarkt Donderberg die elke vrijdag plaatsvindt.

Minder hard rijden
De rijbaan die voorheen uitnodigde tot hard rijden is nu versmald. De fietsers houden een plek op de rijbaan. Door het gebruik van gebakken klinkers in diverse kleuren, de toepassing van de plantenborder en de plaatsing van bomen dicht bij de rijbaan, is de weg optisch nog verder versmald. Samen met de kruispuntplateaus zorgt dit ervoor dat de snelheid van het verkeer afneemt waardoor de veiligheid voor fietsers en voetgangers toeneemt.

Parkeren, ook voor fietsers
Het oude parkeerterrein aan de zijde van de Donderbergweg is door het entreeplein in tweeën gesplitst. In totaal zijn er nu 120 parkeerplaatsen. Verder is op het plein een ruime fietsenstalling gerealiseerd. Ook staan er fietsrekken bij de entree aan de Kasteel Hornstraat, bij de Donderie, de Sporthal, de kerk en bij Dernek.

Groen, groener, groenst
In het hele centrumgebied worden in december bomen en hagen geplant. Volgend voorjaar worden de plantenbakken gevuld met mooie, kleurrijke bloemen. Dan is de uitstraling compleet.

Feestelijke opening
Vrijdag 7 december is van 13.30 tot 17.00 uur de feestelijke opening van het nieuwe centrum. Onder het genot van live muziek, gratis hapjes, de Weekmarkt Donderberg en activiteiten voor kinderen vieren we dat het centrum een sociale ontmoetingsplek is geworden. Wethouder Rens Evers opent het centrum tussen 13.30 en 14.30 uur op spectaculaire wijze. Voel je welkom!