Watertappunt voor Donderberg

Vanochtend kregen bewoners van de Donderberg en wethouder Gerard IJff symbolisch een watertappunt overhandigd in Maastricht. De overhandiging was het startsein van acties die de Provincie Limburg en drinkwaterbedrijf WML vanaf 2017 samen uitvoeren. Hiermee willen ze het drinken van gezond en duurzaam kraanwater in de provincie stimuleren. Met meer aandacht voor kraanwater als gezonde dorstlesser, kraanwater op meer evenementen, meer watertappunten in Limburgse gemeenten, samenwerking in educatie over water, gezondheid en duurzaamheid. De Donderberg mag als eerste profiteren van dit nieuwe provinciale project. Het watertappunt op de Donderberg krijgt een plek in het nieuwe centrumgebied in het hart van de wijk.

WML en Provincie Limburg, ondertekening convenant door, Ria Doedel, WML Directeur, en gedeputeerden, Daan Prevoo en Marleen Rijnsbergen.

WML en Provincie Limburg, ondertekening convenant door, Ria Doedel, WML Directeur, en gedeputeerden, Daan Prevoo en Marleen Rijnsbergen.

WML en Provincie Limburg, ondertekening convenant door, Ria Doedel, WML Directeur, en gedeputeerden, Daan Prevoo en Marleen Rijnsbergen.

WML en Provincie Limburg, ondertekening convenant door, Ria Doedel, WML Directeur, en gedeputeerden, Daan Prevoo en Marleen Rijnsbergen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezonder en vitaler
In het vandaag getekende convenant spreken de Provincie en WML af dat ze zich samen sterk maken voor het duurzaam inzetten van kraanwater en dat ze het drinken van kraanwater in de provincie Limburg stimuleren. Uitgangspunt is dat beide organisaties een bijdrage leveren aan gezonde en vitale Limburgers. De Provincie Limburg heeft zijn ambities hierover neergelegd in de Sociale Agenda Limburg 2025.

Tien watertappunten
Het convenant krijgt concrete invulling door een gezamenlijk jaarlijks actieprogramma. Zo krijgt Limburg in 2017 tien nieuwe watertappunten. Het plaatsen van watertaps gebeurt op locaties met een sociaal-maatschappelijk karakter. “De eerste watertap stellen we beschikbaar aan de bewoners van De Donderberg in Roermond als onderdeel van een pakket maatregelen om de wijk te versterken”, zegt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen.

Educatie en evenementen
De Provincie gaat komend jaar ook bijdragen aan het bestaande les- en excursieprogramma van WML over Limburgs water voor de basisscholen. Hierbij wordt het drinken van kraanwater in de klas verder gestimuleerd. Komend jaar zorgen Provincie en WML bovendien voor een drinkwatervoorziening (‘waterwand’) op maximaal 50 provinciale evenementen.  De gezamenlijke initiatieven komen bovenop reeds bestaande activiteiten. Zoals de ‘waterontzorging’ door WML op evenementen als Pinkpop, Limburgse Mooiste, OLS en andere activiteiten waarmee het drinkwaterbedrijf het drinken van Limburgs water stimuleert.

Op basis van opgedane ervaringen stellen de Provincie en WML het gezamenlijke actieprogramma elk jaar bij. De samenwerking tussen de beide organisaties loopt in elk geval tot en met 2019.