Jeugdboa’s Freya en Annick stappen af op jongeren

Tot voor kort was er geen vast aanspreekpunt als het ging over overlast door jeugd. Met de komst van twee Jeugd-boa’s is daar verandering in gekomen. Freya en Annick zijn de boa’s die zich specifiek bezig houden met jeugd. Dat doen ze niet alleen op de Donderberg en in Hoogvonderen, maar ze richten zich op heel Roermond.

Freya en Annick zijn uiteraard veel op straat te vinden. Op plekken en tijdstippen dat ook veel jeugd op straat is. Ze stappen af op jongeren die overlast veroorzaken. Daarnaast sluiten ze ook aan bij overleggen waarin gesproken wordt over jeugd. Zoals bijvoorbeeld bij de NIX18 overleggen. De landelijke campagne om te voorkomen we dat jongeren onder de 18 alcohol drinken en roken.

Ook zitten de jeugdboa’s regelmatig aan tafel met Wel.kom, straatcoaches, wijkregisseurs en politie. Zo wordt beleidsmatig afgestemd en kunnen ze hier in de praktijk op inspelen.

“We gaan af op overlastmeldingen, zoals vuurwerkoverlast of jongeren die veel overlast veroorzaken op bepaalde plekken. Ook tijdens rellen, waar veel jongeren aanwezig zijn, worden we ingezet”, leggen beide boa’s uit.

Doordat ze in heel Roermond ingezet worden, zijn ze niet altijd op de Donderberg aanwezig. Toch zijn ze net als de wijkboa’s actief in de wijk.

Voor Annick verandert de situatie binnenkort. Ze maakt de overstap naar politie en start met de opleiding om agent te kunnen worden. Of ze dan ook nog in Roermond werkzaam zal zijn, weet ze nu nog niet. Maar wie weet, zien we haar terug als wijkagent. Voor haar in de plaats komt in elk geval een nieuwe jeugdboa. Want de focus op de jeugd moet er zeker zijn en blijven.

Heeft u een vraag aan de jeugdboa van Stadstoezicht? Of wilt u een melding doen? Neemt u dan contact op met Stadstoezicht. telefoonnummer: (0475) 35 91 01. Of per mail op stadstoezicht@roermond.nl
Kijk voor de openingstijden van de afdeling Stadstoezicht op www.roermond.nl/stadstoezicht.