“De buurt is weer schoon en het was nog leuk ook”

Een groep vrijwilligers vanuit de Vliegeniersbuurt heeft het initiatief genomen om het zwerfafval in de wijk op te ruimen. Nadat de voorbereidingen getroffen waren, was het dan zo ver. Op donderdag 1 juni ging de groep van 13 vrijwilligers om 19.30 van start. De groep werd verdeeld in kleinere groepen en iedere groep ging een andere kant op. Na ruim een uur afvalrapen, kwamen ze weer bij elkaar en werden de gevulde zakken verzameld. Aansluitend konden de deelnemers gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie met vlaai.

“De buurt is weer schoon en het was nog leuk ook”, vertelde een enthousiaste deelneemster uit de Olieslagersstraat. De deelnemers dankten de gemeente voor het beschikbaar stellen van de materialen en voor de heerlijke traktatie. “Een stukje vlaai na gedane arbeid is niet verkeerd”, aldus een voldane Fiel Schelfhout. Ook de medewerkers van Wel.kom, Paul Loosbroek en Aukje van Weert kijken terug op een geslaagde actie.

de-harde-werkers-met-het-eindresultaat