Buurtpreventieteam zoekt versterking (m/v)

Jan (l) en Danny wandelen door de wijk.

Iedereen woont graag in een veilige en sociale buurt. Een groepje enthousiaste buurtbewoners in de Componistenbuurt wil daar graag actief de schouders onder zetten. Al enkele jaren vormen zij een buurtpreventieteam. En dat preventieteam zoekt uitbreiding. Dat kunnen mannen of vrouwen van alle leeftijden zijn.

“We houden een extra oogje in het zeil. Dat doen we door duidelijk zichtbaar en herkenbaar aanwezig te zijn in de wijk. We lopen in kleine groepjes door de buurt”, zo legt Bert Pansters uit. Hij is een van de initiatiefnemers. Door in de buurt aanwezig te zijn wordt het veiligheidsgevoel verbeterd. “Als we rondlopen zien we veel dingen. Zien we bijvoorbeeld zwerfafval, kapotte trottoirtegels of een kapotte straatverlichting, dan noteren we dit. We geven dit dan door bij de gemeente. Of we melden een verdachte situatie bij politie. Het is dus niet zo dat we zelf handhavend optreden. We zijn ook geen verlengstuk van politie, stadstoezicht of gemeente. We signaleren en melden.”

Openstaande deuren
Een andere rol voor het buurtpreventieteam is buurtgenoten attenderen en aanspreken op situaties die criminaliteit in de kaart spelen. Bert: “Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld openstaande (auto)ramen en tuindeuren. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze het criminelen wel erg makkelijk maken. Verder worden we ook regelmatig door buurtgenoten aangesproken die iets te melden hebben. We noteren dit en geven eventueel de melding door.”

Kleine groepjes
Iedereen die een uurtje tijd heeft, zich betrokken voelt en graag een wandelingetje maakt door de buurt is welkom. Dit kan in ochtend, middag of avond zijn, afhankelijk van de mogelijkheden die iemand heeft. De rondes worden dus in kleine groepjes gedaan. Dat is niet alleen voor de (eigen) veiligheid, maar ook voor de onderlinge aanspraak. Bert: “Hoe meer nieuwe vrijwilligers zich aanmelden, hoe vaker we actief kunnen zijn. In eerste instantie wordt uitgegaan van volledige vrijwilligheid en vrijblijvendheid, wat betekent dat de vrijwilligers zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij hun rondes willen doen.”

Interesse?
Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Bert Pansters, tel. 06-51084146 of e-mail bert.pansters@home.nl

Een bank in een brandgangpad is niet alleen ergerlijk en hinderlijk. Het is ook nog eens levensgevaarlijk wanneer hulpdiensten hier moeten zijn.