Certificaat uitreiking IMC Basis

55 groep 8 leerlingen van basisschool De Kasteeltuin en Basisschool Vincent van Gogh ontvingen op 14 juni het welverdiende IMC Basis-diploma als afsluiting van een tweejarig curriculum. Hierin kregen de leerlingen wekelijks drie uur lang IMC Basis-onderwijs tijdens reguliere schooltijd. In de IMC Basis-lessen ontmoetten zij bevlogen vakexperts met uiteenlopende beroepen en maakten zij onder hun leiding kennis met ruim 21 vakgebieden.

IMC Basis is een organisatie die er speciaal is voor kinderen. Het zorgt ervoor dat de kinderen van groep 7 en 8 later weten wat voor beroep ze eventueel kunnen kiezen. Omdat deze groep 8 leerlingen de eerste in Limburg waren die hieraan 2 jaar deel hebben genomen, wordt dit met een expositie en minifeestje afgesloten.

Gedurende deze 2 jaar hebben leerlingen van groep 7 en 8 dankzij belangeloze inzet van ruim 75 gastdocenten, sponsoren, ouders en teamleden een breed maar gevarieerd programma aan extra schoolvakken en excursies naar bijzondere beroepslocaties genoten. Zo zijn de kinderen naar de 2de kamer in Den Haag geweest, ze hebben bij de rechtbank in Roermond een strafzaak nagespeeld en ook hebben ze een bezoek gebracht aan een fabriek, etc.

Op de certificaatuitreiking was ook een mini expositie van het vak beeldende kunst te zien welke de leerlingen zelf van mergel hebben gemaakt.

Ook werden we verrast door een muzikaal pianostuk door een van de leerlingen van Basisschool De Kasteeltuin.

Begeleid door gastdocenten van Theater-hotel de Oranjerie hebben de leerlingen – als afsluiting van het vak Horeca – ons een hapje en drankje aangeboden om het geheel feestelijk af te sluiten.

Na de zomervakantie gaat IMC Basis voor de nieuwe groep 7 en 8 van basisschool De Kasteeltuin en Basisschool Vincent van Gogh door.
Inmiddels zijn er ook scholen in Heerlen en Hoensbroek die bij het programma zullen aansluiten.

Voor al onze locaties zijn we daarom op zoek naar gastdocenten en bedrijven.
Meer informatie www.imcbasis.nl

© Ramona Jansen-Frencken – uit Donderberg Wijkblad, editie juli 2018