Containers voor glas textiel blik en drankenkartons

De afvalcontainers voor glas, textiel, blik en drankenkartons hebben een plek gekregen tussen  het Zonnestralenplein en het parkeerterrein, zodat ze vanuit beide kanten bereikbaar zijn. Net als voorheen kunt u deze containers gebruiken van ’s morgens 8.00u tot ’s avonds 21.00u. Zo voorkomen we ’s nachts geluidsoverlast voor omwonenden.

Nu de afvalcontainers aan het nieuwe Zonnestralenplein, dé entree van het winkelcentrum staan, is het extra belangrijk dat we de omgeving netjes houden en het afval in de juiste containers doen. Dumpingen zijn verboden en zorgen bovendien voor een onaantrekkelijk aanzicht van ons winkelcentrum. Laten we er samen, door elkaar aan te spreken, voor zorgen dat de omgeving schoon blijft. Dat kan ook door medebewoners te verwijzen naar het milieupark aan de Mijnheerkensweg 31 (tegenover de papierfabriek). Daar kan grofvuil of afval in grotere hoeveelheden ingeleverd worden. Veel afvalstromen zijn gratis, of 3 keer gratis. Kijk voor meer informatie op www.roermond.nl/afval.