De Bewonersoverleggen 4: de Vliegeniersbuurt

HOE verschillend van karakter zijn onze diverse buurtoverleggen… Nou is het wel twee jaar geleden dat ik zelf ben afgehaakt van dit overleg in m’n eigen buurt: intussen is de sfeer stukken meer ontspannen en gezelliger. Het vindt plaats in de Vincent van Goghschool. Het is erg warm in de nieuwe aula, want het was weer eens een tropische dag en de deuren kunnen niet open want er zitten een stuk of 12 zelf uitgebroede kuikentjes middenin deze zaal. Er zijn zo’n 15 mensen op komen dagen en alles verloopt in een zó gemoedelijke sfeer, alsof ze elke dag bij elkaar komen….

Ze beginnen vanavond pas om half negen, want vanaf half acht hebben ze eerst met diverse ploegen door de buurt lopen reinigen met vuilniszak en knijper. Dat is al voor de tweede keer, schijnt enorm goed te werken. Ik vraag me af hoeveel troep wij dan wel niet maken met z’n allen, want het krioelt in de wijk op allerlei dagen en plekken van de reinigingsmensen: de Westrom, Prio Verve, Buurtbeheer, Productiehuis, Gemeente en ga zo maar door. Wat blijft er dan nog liggen? Maar de beste reinigers staan aan de wal, dus ik moet niet oordelen.

Vervolgens begint de vergadering echt, met gesteggel over de afstemming van de vergaderdata op de data van de Wijkraad en andersom. Dat wordt al heel lang geprobeerd, zodat we geen dubbele afspraken in onze agenda’s krijgen. Dan wordt de landelijke Nextdoor buurt app besproken die ook tot hier is doorgedrongen. De meningen over het nut en de zin ervan lopen sterk uiteen. Eén der deelnemers gaat tot op de bodem uitzoeken hoe het nou eigenlijk precies zit.

Een ander hot item: Walking Football. U heeft Sjaak Swart vast wel gezien , die dit ook doet. Het wordt immens populair en het is een pracht gelegenheid voor ouderen om van het Cruyff Court gebruik te maken. B.v. elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur, dat zijn stille uren daar want de jeugd zit op school. In juni was er een open dag waarin we allen met dit fenomeen konden kennis maken.

Vervolgens legt Fiel uit waarom er nog steeds niet de ontworpen gevelplaten tegen de Gotcha buitenmuren zitten. Het blijft steken in allerlei ambtenarij en men probeert het schip los te trekken.

Dan komen er achtereenvolgens een paar dingen voorbij die ook al speelden toen ik er twee jaar geleden voor het laatst kwam: de rotonde op de Donderbergweg die nog steeds niet de beloofde kunstwerken heeft. Het zoeken van vrijwilligers voor de burendag en de oversteek Koninginnelaan naar de Kastelenbuurt: levensgevaarlijk toen en nu nog en niet veranderd. Of we hierin nu gezamenlijk optrekken willen met de Kastelenbuurt en de Wijkraad om nog steeds niet te wachten tot de eerste doden vallen.

Dan de Kinderboerderij: er wordt dringend assistentie gezocht want wat er nu werkt wordt alsmaar ouder en veel mensen willen deze unieke plek behouden. Het mooie is dat de Vincent van Goghschool dat al doet. Een 20-tal kinderen gaan er binnenkort helpen en daarna op de moestuin.

Tenslotte is de afsluiter wel helemaal nieuw voor mij: ze noemen het de Vliegeniersronde en dat is een hapje en een drankje. Aan het eind van elk overleg. Helaas gaat dat nu niet door wegens dat het te laat is. Sorry mensen voor deze ietwat droge opsomming van wat al zo in zo’n overleg voorbij komt. Het is wèl tekenend voor wat je meemaakt als je bij zo’n overleg aansluit: om het leuk en flitsend te houden in onze wijk kunnen we soms niet om taaie en zich herhalende dingen heen.

Al met al is dit een bruisend gezelschap, waarbij je merkt dat ze mekaar langer kennen en daardoor ook spelenderwijs de ruimte geven. Mooi om mee te maken dat dat KAN!

© Hans Vas – Uit Donderberg Wijkblad, juli 2018