Enthousiaste reacties op ontwerp Donderhof

Op maandagavond 17 oktober werd het definitieve ontwerp van het plan voor de Donderhof aan de bewoners van de wijk Donderberg gepresenteerd. De bezoekers waren erg enthousiast over het ontwerp. De Donderhof is een woonzorggebouw met 30 zorgeenheden en 16 appartementen in de sociale huur, dat door Wonen Limburg wordt gerealiseerd. De zorg wordt verleend door een particulier initiatief dat nauw samenwerkt met Proteion. Dit nieuwbouwplan maakt het straks het mogelijk dat mensen die intensieve zorg nodig hebben, waardig oud kunnen worden op de Donderberg. In de eigen vertrouwde omgeving, waar rekening wordt gehouden met de leefwereld, taal, eetgewoonten, rituelen en gebruiken die passen bij de bewoners. Hoe fijn is dat! De planning is dat het project in 2024 wordt opgeleverd. Meer weten over de Donderhof? Kijk op wonenlimburg.nl/donderhof.