Er is budget!! Componistenbuurt en Vliegeniersbuurt

Maandagavond 19 maart 2018 gaat als het goed is de geschiedenis in als een historische datum voor de Componistenbuurt en de Vliegeniersbuurt. Hoezo?

Op die avond presenteerde de Gemeente Roermond via Sabine van der Goot, projectleider van het centrumplan Donderberg en Maria Pastwa, wijkregisseur, het plan om de openbare ruimte van deze twee buurten te gaan opknappen, waar een bedrag voor is gereserveerd van € 600.000.  Zo.

De stuk of tien mensen die hiervoor bijeen kwamen uit deze buurten dienen de knelpunten aan te wijzen. Nou dat gaat zo natuurlijk niet. Daarvoor moet je naar buiten. Hiertoe is een wijkschouw gepland op dinsdag 24 april, vertrekkend om 18 uur vanaf de Woonkamer van de Buurt in de Mozartstraat, voor/met beide buurten gezamenlijk.

Een vertegenwoordiging van de Wijkraad zal hopelijk meelopen en boa’s en ‘n wijkagent en wellicht wat kinderen van de jeugdraad.

Nu zegt u wellicht: “dat hebben we al zo vaak gehad en er is niks uitgekomen”. Klopt. Maar er is één belangrijk verschil: toen was er geen budget en nu wel. Wat weer niet wil zeggen dat ze voor dat geld àlles kunnen opknappen. Tijdens deze rondgang, waarvoor u van harte bent uitgenodigd, worden er foto’s en beschrijvingen gemaakt van de belangrijkste moeilijke plekken. Tevoren kunt u, als u niet mee kunt lopen, ook al uw grieven kenbaar maken via e-mail adres sabinevandergoot@roermond.nl. Let wel: het zal niet de rioleringen betreffen. Slechts de bestrating. De trottoirs en het asfalt zullen vernieuwd worden op stukken die echt slecht zijn.

Een verhaal apart is de Terbaansweg. Die wordt nog ’s extra opgeknapt, want het geld daarvoor komt uit een ander potje. Zoveel mogelijk bomen zullen gehand-haafd blijven. Als het echt niet anders kan zal er gesnoeid, gezaagd, gerooid worden.

Na de rondgang zal Sabine met alle foto’s en verhalen aan de gang gaan en kijken welke prijskaartjes eraan hangen en dan zal er een keuze gemaakt worden. Er zullen prioriteiten moeten worden gesteld; niet alle problemen zullen kunnen worden opgelost. Ze denkt daar ongeveer twee maanden voor nodig te hebben. Wij zullen ook in deze keuze betrokken worden. Deze avond is vooral ook belegd omdat wij zelf hebben aangegeven er vanaf de voorkant bij te willen zijn, zodat we tenslotte ook allemaal tevreden kunnen zijn over de opknap. De stoepen die in de Olieslagers-straat nu al vervangen worden vallen buiten deze € 600.000.

Tenslotte: zien wij het zitten? Ja wij zijn er blij mee.

Beide buurten voelden zich achtergesteld bij de rest van de renovaties in de wijk en dit is een goeie kans dit recht te trekken. Eindelijk!

© Hans Vas – Donderberg Wijkblad, editie april 2018