FAM en Maximina helpen bij kiezen van gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezing staat weer voor de deur. Op 21 maart mag ook jij kiezen wie in de gemeenteraad komt en dus Roermond gaat besturen. Maximina helpt je bij het maken van deze keuze. Samen met FAM! Kenniscentrum voor vrouwenvraagstukken, het Historiehuis en de gemeente Roermond organiseert zij een aantal bijeenkomsten rond de verkiezing.

 Waar beslist de gemeenteraad eigenlijk over? Bijvoorbeeld over het aanleggen van een fietspad en over straten. Of je mag werken naast een uitkering, over het bouwen van woningen en het maken van afspraken met woningcorporaties. Of een zwembad en bibliotheek wel of geen subsidie krijgt. Zaken waar elke inwoner wel eens mee te maken krijgt. 21 maart is dus dé kans om hierop invloed uit te oefenen: elke stem telt!

Niet iedereen weet precies wat de gemeenteraad doet, welke onderwerpen er spelen en hoe je hiervoor kunt stemmen. Daarover organiseert Maximina met FAM! twee informatiebijeenkomsten: op 28 februari en 7 maart, telkens van 10.00 – 11.30 uur bij Maximina, Donderbergweg 34 in Roermond.

Politiek debat
Op woensdag 14 maart gaan elf vrouwelijke kandidaten op de kieslijst met elkaar in debat over actuele thema’s. Dit debat vindt plaats in de Donderie, Donderbergweg 47-49, Roermond, van 15.00 tot 17.00 uur. Dagvoorzitter is Marjanne Wassink.

Aanmelden
Voor een informatiebijeenkomst en/of het debat (met rondleiding) op 14 maart kun je je  aanmelden via info@maximina.nl of info@famnetwerk.nl.