Feestelijke oplevering van gerenoveerde Kastelenbuurt

De renovatie van wegen in de Kastelenbuurt is helemaal afgerond. Dat was een goede reden voor de buurtbewoners om dit te vieren. De bewonersgroep Kastelenbuurt organiseerde zaterdag 2 juli een feestelijke oplevering. Dit feest werd gevierd op de speelplaats van basisschool De Kasteeltuin aan de Kasteel Wassenbergstraat. Zo’n 80 buurtbewoners waren erbij aanwezig.

Ruim een jaar is er stevig gewerkt aan de openbare ruimte in de Kastelenbuurt. Niet alleen straten, trottoirs en kruispunten zijn daarbij aangepakt. Ook bomen en groenvoorzieningen zijn onder handen genomen. Verder werd de openbare verlichting vervangen door LED verlichting en was er kleinschalig onderhoud aan de riolering. De bewonersgroep heeft in dit proces nauw overleg gevoerd met gemeente en uitvoerder. Zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering is zo optimaal mogelijk rekening gehouden met de wensen en belangen van buurtbewoners. De bewonersgroep heeft de bewonersparticipatie als prettig en goed ervaren. Dat alles resulteert in een positieve en fraaie uitstraling van de Kastelenbuurt. Een buurt waar bewoners met recht trots op mogen zijn.

Wethouder Rens Evers verrichtte de openingshandeling samen met Victor Cillekens, voorzitter van de bewonersgroep Kastelenbuurt.

Na de openingshandeling konden de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje genieten van een Caribische muziekband. Een verrassende samensmelting van uiteenlopende wereldse culturen in muziek en hapjes. Kinderen konden zich laten schminken. Voor de liefhebbers was er een rondleiding door de schooltuin. Oud-leraar Peter van Cruchten bracht in deze tour zijn passie voor de schooltuin over op de gasten.

De renovatie Kastelenbuurt komt voort uit het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. Hierin werken de gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de provincie Limburg sinds 2012 intensief samen om de Donderberg duurzaam te verbeteren. WOP Donderberg is nu laatste fase ingegaan. Deze fase duurt nog tot en met 2025.