Finale verbetervoorstellen voor de Donderberg

Leerlingen van BC Broekhin en Lyceum Schöndeln zijn vanaf november vorig jaar aan de slag geweest met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk Donderberg rijk is. Tegelijk deden ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Op dinsdag 17 april is de finale van het zogenoemde Jeugd-WOP. Dan presenteren de leerlingen hun verbetervoorstellen aan een jury in het Gouvernement in Maastricht.

Zelf uitvoering geven aan plannen
In de Statenzaal van het provinciehuis presenteren in totaal 11 groepen van leerlingen hun ideeën voor de wijk aan een jury die bestaat uit deputé Marleen van Rijnsbergen (Sociale agenda Limburg), Gerard IJff, wethouder gemeente Roermond en Ramona Jansen en Daan de Kubber, twee actieve wijkbewoners. De leerlingen ontvangen een beoordeling van de jury, waarin vooral gewogen wordt of de verbetervoorstellen direct uitvoerbaar zijn of dat nog verdere aanscherping van de plannen nodig is. De insteek is dat succesvolle ideeën door de leerlingen worden uitgevoerd, eventueel met hulp van professionele partijen in de wijk.

Leerervaring
Met dit project doen de leerlingen inzicht op dat je de wereld dicht bij huis kunt verbeteren en dat je mening en ideeën er toe doen. Bovendien worden leerlingen zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. Voor de professionals in de wijk is het goed om aansluiting met de leefwereld van de jongeren te maken en ervaring op te doen in de omgang met hen. De persoonlijke leerervaringen per leerling zijn uiteenlopend. Dit omdat iedere school zelf de afweging maakt in welk onderwijsprogramma het Jeugd-WOP valt, maar ook omdat de onderwerpen die de leerlingen aandragen erg uiteen kunnen liggen. Niet het WOP, maar de scholen zelf beoordelen de leerlingen of de persoonlijke leerdoelen gehaald zijn.

Het Jeugd-WOP wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Wonen Limburg en Wonen Zuid.