Donderse moestuin officieel open

Onder grote belangstelling opende burgemeester Rianne Donders op vrijdag 10 juni de Donderse moestuin op de Donderberg in Roermond.

Samen tuinieren

De Donderse moestuin is een ontmoetingsplek in de buitenlucht in het hart van de wijk en voor iedereen vrij toegankelijk. Wijkbewoners kunnen hier voor een beperkt bedrag per jaar een plek huren om hun groente te verbouwen. Ook duurzaamheid en educatie zijn belangrijke thema’s. Het regenwater wordt opgevangen om de planten te begieten, er is een composthoop, een kruidenspiraal en oude materialen zijn hergebruikt. En natuurlijk is het tuinieren zo biologisch mogelijk.

Een moestuin voor de buurt

De moestuin aan de Donderbergweg is één van de vele initiatieven uit de Donderberg die de wijk mooier maken en waarbij bewoners het voortouw namen. In dit geval waren het Multi Koken & Bewegen en Maximina die samen met de Wijkraad Donderberg zélf de regie in handen namen om deze openbare moestuin daadwerkelijk te verwezenlijken. Daarbij kregen zij hulp van de partners van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg en steun van talrijke sponsors.

Dubbel succes

De realisatie van een openbare moestuin op de Donderberg is om tweeërlei redenen een succes te noemen. De moestuin is een mooi voorbeeld hoe bewoners zelf aan de slag gaan om de wijk mooier te maken. Bovendien is de Donderse Moestuin het eerste resultaat van stadslandbouw binnen de gemeente Roermond.