Het Centrumspel

Na een jaar of twee geen officieel bericht, kwamen de aandeelhouders van het Donderbergse Centrum – gebeuren weer bij elkaar. Zij die zich daartoe geroepen voelden althans, op donderdagavond 21 februari, bij Maximina met een soepje en een broodje en een quiz waarvoor ze zelf vragen hadden mogen inleveren. Aandeelhouders? Denkt u nu. Waar gaat dit over. Tsja… Een paar jaar geleden hadden we uiteindelijk een bijeenkomst of zes met zoveel mogelijk mensen die actief zijn in het Centrum van de Donderberg, dus aan welke kant van de Donderberg-weg ook. Dan heb je allereerst allen die actief zijn in de Donderie en liefst ook de winkeliers uit het Winkelcentrum. Vervolgens de overkant, vanaf DB4ALL t/m Maximina en alles wat er dus tussenin ligt.

Daarvan was nu zo’n 25 % op komen dagen schat ik plus een hele zwik professionals gewoon onder hun werktijd, inclusief Wethouder Pleyte. Een paar jaar geleden zijn we geëindigd met een heus Manifest, tenslotte ondertekend door dezelfde wethouder en het was boeiend om te kijken wat er van dit manifest nou al zo is terechtgekomen en wat niet en hoe nu verder. Dat bestaat dan uit een stuk of tien punten van het gezamenlijk blijven delen van ideeën t/m het aantrekken van zoveel mogelijk bewoners, dat verder uitbouwen en afstemmen en in alle tien de punten draait het vooràl om die gezamenlijkheid. Zij die toen ook dat manifest tekenden en zich eraan probeerden te houden heten dus de Aandeelhouders.

Om kort te gaan: je ziet een bundel vrijwilligers die allemaal hun beste beentje voortzetten in hun respectievelijke projecten, allemaal vervolgens tegen dezelfde dingen aanlopen, allemaal overbelast zijn, tòch allemaal verder willen en beter en beter en meer en meer, met als voornaamste winstpunt – een heel recente doorbraak: de Wijkteamkamer in de Don-derie is voortaan door alle Donderbergers gratis voor niks te gebruiken voor welk initiatief ook, in overleg met de leiding van de Donderie, dat natuurlijk wel en afgestemd op allen die daar ook gebruik van willen maken. De vernieuwde leiding van de Donderie heeft ook met die kentering te maken: er waait echt een frisse wind door die plek. Tweedens: Maximina met hun grote nieuwe keuken is ook een soort dynamo. Die keuken zèlf genereerd eindeloos nieuwe mogelijk-heden. Wat te denken van kooklessen voor mannen in dit oorspronkelijk toch vooràl beschermde vrouwenbolwerk: revolutio-nair. Dat is het mooie van wat hier bijeen zit op deze avond; iedereen staat mega open voor elkaar en voor verrassingen en het nieuwe, alles wat zich maar aandient. Dus als dit nou de eerste was van een nieuwe serie regelmatig bijeenkomen van deze mensen en liefst nog meer betrokkenen dan geeft dat de hard werkende burger moed. Wel meer dan echt gefocust ook op iets tot stand willen brengen lijkt me: niet alleen maar wat toch behoorlijk vrijblijvend quizzen en eindeloos de manifest-punten herhalen, maar concreet tot afspraken proberen te komen met elkaar in een zich alsmaar vernieuwende gezamenlijkheid.

De wil is er, de kracht is er en oh ja: u bent er ook nog: DOE MEE, SLUIT U AAN. Het heeft alle zin. De aankondiging voor het volgende gesprek wordt ongetwijfeld overal bekend gemaakt, dus…

Zomaar wat belangrijke bemerkingen van deze avond.

 • “Mensen willen wel samenwerken, maar zijn bang dat ze hun identiteit kwijtraken”.
 • “Zonder Wel.kom als steun , hadden we dit niet bereikt. Het is belangrijk gebleken dat je steeds op hen terug kunt vallen’’.
 • “Obstakels verzamelen waar iedereen tegenaan loopt’’.
 • “De Antillianen vinden zichzelf nog steeds in het verdomhoekje. Maar Rodin van de Swar biedt de Donderie aan als oplossing. Ze gaan praten.”
 • “De actieve bewoners zijn heel actief, tegelijk doen heel veel bewoners niet mee. Hoe krijgen we die mensen erbij? Punt voor de volgende keer.”
 • “En waarom komen de van oorsprong niet Nederlanders zo weinig naar de centrumgesprekken?’’
 • “Nieuwe naam voor de Wijkteamkamer in de Donderie: de Kraamkamer”.
 • “Waar zijn de gewone mensen? WIJ ZIJN de gewone mensen”. “Goeie initiatieven moeten uitgerold worden. Dat is een modewoord wat al te vaak wordt gebezigd, maar het is wel waar”.
 • “De maatschappij wordt steeds ingewikkelder, de mensen steeds ongeduldiger.”
 • “Het heeft tijd nodig en die moeten we elkaar gunnen.”
 • “Er zijn toch mensen die de Koningsmarkt nieuw leven in willen blazen. Komen bij elkaar. Gaat dit jaar niet meer lukken”.

Kortom: veel geluk en wijsheid op deze avond en hopelijk wordt veel ervan zichtbaar in de komende tijd. En pakken we echt door.

© Hans Vas, Donderberg wijkblad, editie maart 2018