“Het project heeft me geleerd om anders tegen zaken aan te kijken”

Leerlingen bedenken mooie oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op de Donderberg

Jouw oplossingen voor een vraagstuk presenteren voor een volle zaal in het Gouvernement in Maastricht. Voor die uitdaging stonden leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée tijdens de finale van het Jeugd-WOP. Acht groepjes presenteerden hun ideeën voor de Donderberg aan een jury die bestond uit deputé Hans Teunissen (Sociale agenda Limburg), Ferdinand Pleyte, wethouder gemeente Roermond en Harold Lardinois (directeur Wonen Zuid).

De leerlingen zijn vanaf november vorig jaar aan de slag geweest met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk Donderberg rijk is. Tegelijk deden ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving.

Prachtige beoordelingen
De thema’s hadden betrekking op de volgende maatschappelijke vraagstukken:
• gezonde voeding en bewegen
• voorkomen van voortijdig schoolverlaten
• wijkbewoners mogen trots zijn op hun wijk
• wat moet er gebeuren om fijn te kunnen wonen in de hoogbouwflat De Viever
• hoe zorg je ervoor dat we de mening horen van alle mensen in de wijk.

Alle groepen ontvingen een prachtige beoordeling van de jury. De vraagstukken waren behoorlijk pittig en alle groepjes hadden zich hierin goed verdiept. De meeste waardering ging uit naar het groepje dat met oplossingen kwam voor de problemen in de flat De Viever. Er kan alleen een oplossing komen als partijen hierin samenwerken. En die toezegging werd ter plekke gedaan. Ook de overige ideeën van de leerlingen zijn prima inpasbaar in de wijk en moeten nog iets verder worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen.

Leerervaring
Met dit project doen de leerlingen inzicht op dat je de wereld dicht bij huis kunt verbeteren en dat je mening en ideeën er toe doen. Bovendien worden leerlingen zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen.
“Het project Vroegtijdig school verlaten heeft me geleerd om anders tegen zaken aan te kijken. Door buiten de schoolmuren te werken, kwamen we met mensen in contact die we normaal gesproken niet zouden spreken. En dat bracht ons veel inzicht in het probleem” volgens Michelle, één van de leerlingen. Voor de professionals in de wijk is het goed om aansluiting met de leefwereld van de jongeren te maken en ervaring op te doen in de omgang met hen. De persoonlijke leerervaringen per leerling zijn uiteenlopend. Dit omdat iedere school zelf de afweging maakt in welk onderwijsprogramma het Jeugd-WOP valt, maar ook omdat de onderwerpen die de leerlingen aandragen erg uiteen kunnen liggen. Niet het WOP, maar de scholen zelf beoordelen de leerlingen of de persoonlijke leerdoelen gehaald zijn. De scholen hebben voor dit project een innovatiesubsidie ontvangen van De OnderwijsWerkplaats.

Het Jeugd-WOP wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Wonen Limburg en Wonen Zuid.

Foto John Peters Fotografie