Het tunneltje

(uit Wijkblad Donderberg, april 2017, door Diana Bolk)

Wij hebben intussen al zó vaak over dit tunneltje geschreven dat we niet meer hoeven uit te leggen over wèlk tunneltje het gaat denk ik (red. fietstunneltje bij A73).
fietstunnel-1
De stand van zaken
De verlichting is gemaakt, zodat het al met al wat vriendelijker oogt, maar het is nog altijd geen gezellige plek. Er rijden heel veel jongeren (sorry ouderen: u ook natuurlijk!) doorheen. Voor de fietsende jeugd is het een soort van verzamelpunt. Vanuit hier fietsen de scholieren naar Broekhin of naar Schöndeln, of andersom.

Het schilderen van DE muur viel zo in de smaak dat jongeren deze creatie willen uitbreiden. Welke plek schikt hier nu beter voor dan het tunneltje.

Schooljeugd starten project ‘Tunnel Visie’
Schooljeugd uit de donderberg ondersteund door Bob en Jeroen van Wel.kom gaan het project ‘Tunnel Visie’ starten: De jongeren graffiti leren spuiten en leren ontwerpen. Ze kunnen zich aanmelden voor kosteloze workshops. Er wordt van deelnemers inzet en motivatie verwacht. Ze willen half april beginnen met de voorbereiding. Het eindresultaat zal door het aanbrengen van een coating, die vergoed wordt door de gemeente, beschermd zijn tegen vernieling voor de komende jaren.

Gezamenlijke creatie
Het wordt een project van, voor, en met bewoners, dus input en participatie worden met open armen ontvangen. Er wordt naar een gezamenlijke creatie toegewerkt waar iedereen trots op kan zijn, en die kenmerkend is voor de Donderberg. Inspiraties en ideeën kunnen gedeeld worden via Facebook en de website óf verzonden worden naar jjw.terp1@welkom.nu / b.noldus@welkom.nu.

Voordat de uitvoering start zal een bijeenkomst georganiseerd worden waarin gebrainstormd wordt over het uiteindelijke ontwerp. Zoals al eerder aangegeven wordt er via verschillende kanalen gecommuniceerd naar en met de buurt. Meer informatie volgt.

We zijn zeeeeeer benieuwd!

©Diana Bolk