Het verhaal van Constance

Constance, gegroeid door vrijwilligerswerk

Support (opvoedings)ondersteuning interviewt Constance. Constance is opgegroeid in het Afrikaanse Burundi, maar woont al 12 jaar in Nederland waar zij de afgelopen 5 jaar als vrijwilliger heeft gewerkt voor Support in Roermond. Constance wil graag over haar ervaringen vertellen en hoe het vrijwilligerswerk haar zelfvertrouwen, kracht en kennis heeft gegeven. Zo veel zelfs, dat zij nu een betaalde baan heeft gevonden. Die stap lijkt misschien klein en logisch, maar Constance heeft er hard voor gewerkt om zo ver te komen…

Constance

Toen Constance naar Nederland kwam had ze zich goed voorbereid op haar nieuwe toekomst. Maar toch waren er veel dingen zo anders dan gedacht. Bijvoorbeeld toen ze zwanger was van haar eerste kindje besefte ze pas dat de kinderen hier allemaal achter hekken spelen en dat ze ook niet overal kunnen spelen. Hekken bij school, bij de sport, in de speeltuinen. Dat was vooral erg wennen, net zoals het leren van de taal. ‘Wat is Nederlands moeilijk zeg,’ aldus Constance.

Meedoen is het beste

Door haar inzet voor de school van de kinderen en door andere activiteiten bouwde ze contacten op en leerde ze de Nederlandse maatschappij goed kennen, en dan vooral dingen die je niet leert bij de inburgering.

Door mee te doen kwam ze uiteindelijk bij Support terecht.In het begin was het lastig. Ze had weinig zelfvertrouwen en was bang dat ze de mensen niet goed kon helpen. Maar door de cursussen en de begeleiding die ze kreeg ging het haar goed af. Ook haar eigen ervaringen van 12 jaar geleden zette ze in om de gezinnen te helpen. Zo weet ze heel goed waar deze mensen naast de taalbarrière mee zitten.

Support

Bij Support zet een vrijwilliger zich in om gezinnen te ondersteunen. Dat kan van alles zijn. Van het wijzen van de weg naar de winkels tot het uitzoeken van een boek voor de kinderen in de bibliotheek. Maar ook het lezen en uitleggen van brieven van school zodat ouders het begrijpen. Vaak weten ouders niet wat moet, wat mag en wat kan. Ze nemen bijvoorbeeld een dag vrij van het werk om op school te helpen omdat ze denken dat dat verplicht is. Of ze komen niet meehelpen omdat ze denken dat het niet mag.

Als vrijwilliger luister je ook naar de verhalen van de moeder. Zij heeft vaak geen familie of vrienden hier en dan is het toch fijn als ze haar zorgen of de leuke dingen die gebeuren met iemand kan delen. Constance haalde hieruit heel veel voldoening en haar zelfvertrouwen groeide. ‘Het leukste vond ik altijd de eerste minuten als je binnen bent. De opluchting in de ogen van de moeder dat er iemand op bezoek komt en het enthousiasme van de kinderen omdat je er bent. Dat is genieten, de vragen en zorgen komen pas wat later bij het kopje thee.’

De toekomst

Doordat Constance zich heeft ingezet voor Support, veel heeft geleerd en de taal goed genoeg beheerst, kwam er een nieuwe uitdaging op haar pad, betaald werk. Het is nog op oproepbasis, maar toch. Weer een hele stap vooruit. Hierbij komt haar onzekerheid een beetje terug. ‘Kan ik wel 5 dagen in de week werken? Ik heb dat nooit gedaan.’ Toch ziet ze het als een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. ‘Dit is de eerste stap op het gebied van werk. Misschien kan ik later nog een baan vinden met vaste uren.’ Ze is vooruitstrevend en wil graag werken. Helaas betekent dit wel dat ze Support niet meer kan blijven doen. ‘Ik wil niet telkens de moeder teleurstellen door een afspraak

af te moeten zeggen omdat ik opgeroepen ben om te gaan werken. Dan heb ik liever dat iemand anders zich volledig kan inzetten voor deze gezinnen, daar hebben zij meer aan. Ik zal het zeker gaan missen maar voor de gezinnen is het beter.’

Constance, bedankt voor je inzet voor Support en we wensen je heel veel geluk voor de toekomst!

Voel je je na dit interview geroepen om ook een ander gezin te steunen en iets te betekenen voor een ander? Graag! Support heeft vrijwilligers hard nodig.

Aanmelden en/of meer informatie

Sefika Ozuymaz of Eefje ten Haken:

0475 345135

Uit Donderberg Wijkblad, editie juli 2018, Wel.kom Roermond.