Het wijkontwikkelingsproces gaat de laatste fase in

De Donderberg is volop in beweging. Dat zie je en dat voel je. Hier leven, wonen en werken wel tachtig nationaliteiten bij elkaar. Met zoveel verscheidenheid blinkt iedereen wel ergens in uit. Overal duiken projecten en activiteiten op. Of het nu iets met koken, sporten of tuinieren is, het gebeurt hier allemaal. Zo wordt de wijk steeds mooier, fijner en sterker. En daar werken we hard aan met z’n allen.

Al 10 jaar werken de gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg en de provincie Limburg intensief samen om de Donderberg duurzaam te verbeteren en achterstanden aan te pakken. Want een wijk verbeteren is een kwestie van een lange adem. Samen met bewoners en wijkorganisaties willen we van de Donderberg weer een wijk maken, waar mensen graag wonen, werken, zorgen, spelen en leren. Daarom investeren we in het opknappen en verbeteren van woningen, het centrum, wegen en voorzieningen. Denk maar eens aan het renoveren van de Donderbergweg, het opknappen van de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum, de herinrichting van wegen in de Kastelenbuurt en de renovatie van een groot aantal woningen in de Sterrenberg en Componistenbuurt. Hierdoor straalt de wijk meer dan ooit! Ook op sociaal gebied zijn al mooie resultaten geboekt. Zoals de Ontmoetingsruimte in de Donderie, het Cruyff Court, de Donderse Moestuin en projecten om kinderen en jongeren een betere start te gunnen op basisschool en voortgezet onderwijs.

“Het wijkontwikkelingsproces gaat de laatste fase in”

Wat er de komende vier jaar allemaal precies gaat gebeuren, staat in het Uitvoeringsprogramma fase 3 (2022 – 2026). In dit programma focussen we ons op vijf thema’s. Die zorgen er samen voor dat de wijk kan groeien en bloeien. Hieronder staan per thema een aantal van de dingen die we gaan doen.

1. Een wijkonderneming van en voor de buurt

We werken de komende jaren aan het opzetten en laten doorgroeien van een wijkonderneming. Dit is een organisatie die activiteiten organiseert van, voor en door bewoners. Mensen kunnen hier aan hun eigen toekomst werken. Bijvoorbeeld door te starten met (vrijwilligers)werk of het ontdekken van hun talenten. Ook kunnen ze deelnemen aan verschillende activiteiten. Daarnaast is het de bedoeling dat alle mooie initiatieven die er nu al op de Donderberg zijn samenkomen in de wijkonderneming. Van daaruit kan de wijkonderneming verder groeien.

2. Leefbaarheid en veiligheid

Je veilig voelen is een belangrijke voorwaarde om prettig te wonen. Daarom is er onder andere geld gereserveerd voor (extra) inzet van een wijkboa en een winkelsteward in het winkelcentrum. Maar zeker zo belangrijk is dat bewoners ook iets kunnen bijdragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door elkaar (beter) te leren kennen. Zo ontstaat er vaak meer begrip voor elkaar. Het Kleur-je-wijk budget biedt mogelijkheden om activiteiten te organiseren waarbij je anderen kunt ontmoeten.

3. Wonen en woonomgeving

De komende vier jaar gaan we door met het verbeteren van de leefbaarheid en woonkwaliteit. Zo gaat Wonen Zuid verder met het slopen, renoveren en het bouwen van nieuwe woningen. Onder andere in de Sterrenberg en een gedeelte van de Componistenbuurt. Samen met bewoners en de gemeente wordt ook gekeken naar de openbare ruimte en hoe deze opnieuw moet worden ingericht.

4. Jeugd en opgroeien

Investeren in de wijk betekent ook investeren in jeugd en jongeren. Denk daarbij aan de inzet van een kindcoach op basisscholen en bij de kinderopvang. Of het project Navigating waarbij kinderen die naar de brugklas gaan gecoacht worden door jongeren uit de bovenbouw om de overgang wat gemakkelijker te maken.

5. Welzijn en zorg

In de wijk is behoefte aan een kleinschalige woon- en zorgvoorziening. Op het braakliggend terrein naast het winkelcentrum in de Donderberg gaat Wonen Limburg een kleinschalig buurtzorghuis realiseren met de naam Donderhof. Het buurtzorghuis gaat een mix van wonen en zorg bieden. Zo kunnen mensen die intensieve zorg nodig hebben, waardig oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving.

 

 

 

 

 

Het Uitvoeringsprogramma voor fase 3 is door Wonen Zuid, Wonen Limburg en het college van burgemeester en wethouders van Roermond  vastgesteld. Dit onder voorbehoud van goedkeuring subsidieaanvraag bij Provincie Limburg.