Informatieavond werkzaamheden centrumplan Donderberg op 5 maart

In opdracht van Gemeente Roermond gaat Dura Vermeer Infra Regio Oost werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte voor het project Centrumplan Donderberg te Roermond. Op maandag 5 maart 2018 is er van 19:30 uur tot 21:00 uur een informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden van het centrumplan in de Donderie (Donderbergweg 47, Roermond). Tijdens deze avond geven Dura Vermeer en de gemeente Roermond een toelichting op het ontwerp, de werkzaamheden en staan ze uitgebreid stil bij de planning. Ook kunt u kennis maken met enkele medewerkers van het project en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. De start van de informatieavond is om 19.30 uur.

Projectgebied centrumplan
Het projectgebied bestaat uit een gedeelte van de Donderbergweg, Kasteel Hornstraat en de parkeerplaats van het winkelcentrum. In de afbeelding hiernaast is het projectgebied in rood omkaderd:

Bomen kappen
Het nieuwe centrumgebied krijgt een groen karakter. Om de nieuwe uitstraling mogelijk te maken, moeten we wel enkele bestaande bomen kappen. Dat gebeurt al in de periode van dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 2 maart. Vóordat er zich weer vogels kunnen gaan nestelen. Tijdens de werkzaamheden blijft de weg open voor verkeer, echter is er wel kans op enige verkeershinder.

Uitvoeringsperiode
De grootschalige wegwerkzaamheden starten medio mei 2018 en rondt Dura Vermeer naar verwachting in november 2018 af. Dagelijks vinden de werkzaamheden plaats tussen 07:30-18:00 uur. Informatie over het project is tevens terug te vinden op Facebook @CentrumplanDonderberg.

Daarnaast bent u vanaf mei ook welkom in de bouwkeet van Dura Vermeer.