Inloop Wijkteam Donderberg

(uit Wijkblad Donderberg, januari 2017, nieuws van Wijkteam Donderberg)
Bij het Wijkteam Donderberg (*) kunt u terecht voor vragen en ideeën over de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk.

Hierbij kunt u denken aan uw idee of mening over:

  • hoe buurtbewoners samen activiteiten kunnen uitvoeren waardoor mensen elkaar leren kennen;
  • wat mensen samen kunnen doen om zich prettig te voelen in de eigen straat of buurt;
  • hoe we samen kunnen zorgen voor sociale veiligheid;
  • welke activiteiten kunnen bijdragen tot een verbetering van wederzijds respect, gedrag in verkeer of gedrag in de openbare ruimte;
  • het voorkomen van vervuiling en vernielingen.

Kortom alles wat te maken heeft met leefbaarheid en veiligheid.

Bereikbaarheid

  • Spreekuur politie: Maandag 14.00 uur tot 16.00 uur, in de Donderie, Donderbergweg 47, Roermond.

Belangrijke telefoonnummers

  • Voor alle meldingen over onderhoud van de openbare ruimte (bijvoorbeeld een gat in het wegdek of zwerfvuil) kunt u gebruik maken van het klant contact centrum van de gemeente Roermond, telefoonnummer (0475) 140475 of E-mail: mail@roermond.nl
  • Politie (geen spoed) telefoonnummer: 0900-8844 (lokaal tarief) E-mail: wijkagent-donderberg@limburg-noord.politie.nl
  • Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, financiën en vrijwilligerswerk: De WegWijzer: 0475 — 345135 of e-mail: info@wegwijzerroermond.nl Loopt u gerust eens binnen! De Wegwijzer kan u ook doorverwijzen naar de leden van het wijkteam.

wijkteam-donderberg(*) Over het Wijkteam Donderberg
Het Wijkteam Donderberg* is een samenwerkingsverband van de gemeente Roermond, Wonen Zuid, Wonen Limburg, Stichting Wel.Kom en de Politie Limburg-Noord. In het Wijkteam zitten mensen die de wijk als geen ander kennen dankzij hun werk als bijvoorbeeld straatcoach, jongerenwerker, wijkboa, opbouwwerker, wijkagent, wijkregisseur, wijkopzichter of wijkmeester. Samen met u gaan ze aan de slag om onze wijk mooier, netter en veiliger te maken. En daar hebben ze uw hulp ook bij nodig!