Laat de Donderie meer bruisen

Wijkbewoners, organisaties en ondernemers hebben diverse gesprekken gevoerd om het centrum van de wijk Donderberg aantrekkelijker te maken. Tijdens deze gesprekken gaven bewoners en organisaties aan dat zij de Donderie als hart van de wijk zien. Maar dat het in de huidige situatie niet echt voelt als een echt eigen wijkgebouw. Een plek waar wijkbewoners terecht kunnen, elkaar kunnen ontmoeten en kunnen deelnemen aan (wijk)activiteiten.

Ontmoetingen en activiteiten
In 2012 is de Donderie flink verbouwd. De Stichting Wijk Accommodaties Roermond (SWAR) beheert het gebouw en faciliteert. De SWAR verhuurt ruimten aan verenigingen en organisaties. Programmering gebeurt door de wijkbewoners/gebruikers. Er is vooral behoefte aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten (zoals in de Ontmoetingsruimte die door de bewoners zelf mogelijk is gemaakt) en het bieden van activiteiten voor de wijk. Deze wens betekent nogal wat voor de programmering van activiteiten in de Donderie: Wie gaat er zorgen voor het programma?, welke afspraken moeten er hierover worden gemaakt? en welke aanpassingen moeten er misschien aan het gebouw worden gemaakt?

Werken aan een goed plan
De SWAR en de Gemeente Roermond hebben aangegeven dat zij graag meewerken aan een goed plan van de bewoners. Onder bepaalde voorwaarden. Want zoals dat voor ieder gebouw geldt moet ook de Donderie schoon, heel en veilig blijven maar ook financieel gezond. De bewoners onderzoeken nu samen met hulp van een extern bureau waar de kansen liggen. En wie welke rol wil en kan nemen om bij te dragen aan het laten bruisen van de Donderie.

Gesprekken en presentatie
Afgelopen twee maanden zijn hiervoor meer dan twintig gesprekken met betrokken partijen gevoerd. Enerzijds met huidige huurders van ruimten in de Donderie en anderzijds met bewoners en organisaties die mogelijk gebruik willen gaan maken van de Donderie.

Alle informatie uit de gesprekken wordt op dit moment door het bureau verwerkt. In het eerste kwartaal van 2017 presenteert het bureau de uitkomsten aan de hele groep om samen een plan uit te werken voor de Donderie.

Foto: Pieter Kersten