Leerlingen toetsen eerste ideeën voor verbetering Donderberg

Leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée zijn volop aan de slag met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Roermondse wijk Donderberg rijk is. Tegelijk doen ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving.

Op woensdag 23 januari 2018 is de ‘Tips&Tops-sessie’ van dit zogenoemde Jeugd-WOP. Dan toetsen de leerlingen hun verbetervoorstellen bij experts en bewoners uit de wijk. Op basis van de ‘Tips’ en ‘Tops’ die ze krijgen, kunnen ze hun plan aanscherpen en presenteren tijdens de Jeugd-WOP finale op 4 april bij het Gouvernement in Maastricht.

De leerlingen kregen vooraf een keuze uit een achttal uitdagingen waarmee ze aan de slag mochten gaan. Bijvoorbeeld de vraag hoe meer bewoners actief worden met werk of vrijwilligerswerk. Of hoe je de mening van mensen met een verschillende achtergrond hoort over zaken die spelen in de wijk.

Door dit project worden de leerlingen zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. En van het feit dat hun ideeën ertoe doen en ze de wereld dichtbij huis kunnen verbeteren.