Leerlingen verbeteren de wereld dichtbij

Woensdag 12 februari presenteerden leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée hun ideeën hoe de leefbaarheid op de Donderberg verbeterd kan worden. De leerlingen zijn in groepjes aan de slag gegaan met een maatschappelijk vraagstuk. Zij lieten aan opdrachtgevers, experts en medeleerlingen hun eerste plannen zien en zij vertelden op welke manier zij dit de komende periode willen gaan verdiepen. Begin april presenteren de leerlingen hun verbetervoorstellen aan een jury in het Gouvernement in Maastricht. De ideeën die dan als beste uit de bus rollen, worden opgepakt en uitgevoerd.


Dit project is onderdeel van het Wijkontwikkelingsproces Donderberg en wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. Doel ervan is om leerlingen te laten nadenken over de wereld dicht bij huis en dat je met je mening en ideeën dingen in je omgeving kunt verbeteren. Ook het leren van verschillende vaardigheden, zoals zichzelf presenteren en samenwerken, worden hierin verder ontwikkeld. Voor professionals in de wijk is het goed om op deze manier aan te sluiten op de leefwereld van jongeren.

Uiteenlopende thema’s

De leerlingen gaan de komende maanden aan de slag met uiteenlopende thema’s. Zij konden kiezen uit een zevental onderwerpen. Zo gaan er groepjes aan de slag met vroegtijdig schoolverlaten, verbeteren van de leefbaarheid in flatgebouw de Viever, lachgas, verbeteren van de veiligheid in en rond het winkelcentrum en cultuureducatie in de wijk. De koers naar het presenteren van hun verbetervoorstellen kunnen de leerlingen zelf bepalen. Sommige groepjes gaan enquêtes houden en andere groepjes gaan met bewoners in gesprek.

Opdrachtgever

Aan elke opdracht is een opdrachtgever en een expert gekoppeld. De leerlingen moeten dus ook regelmatig met hun opdrachtgever overleg voeren. De expert kunnen ze bevragen over inhoudelijke zaken. Daarnaast beoordeelt de school of de leerlingen hun persoonlijke leerdoelen hebben gehaald.

 

Partijen

Het Jeugd-WOP wordt georganiseerd door BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée. Het is onderdeel van het WOP dat mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Limburg, gemeente Roermond, Wonen Limburg en Wonen Zuid. Daarnaast zijn er opdrachtgevers die actief zijn in de wijk. Aan deze editie werken mee; ECI Cultuurfabriek, winkeliers van het winkelcentrum Donderberg, Wel.kom en het Vincent van Gogh instituut.