Leerlingen verbeteren de Donderberg

Leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekee gaan de komende maanden aan de slag met de vraag: “Hoe zou jij de Donderberg verbeteren?” Daarmee bieden ze jeugdige inspiratie aan het wijkontwikkelingsproces (WOP) dat de Donderberg rijk is. Tegelijk doen ze, buiten de schoolmuren, ervaring op met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Op donderdag 30 november 2017 is de ‘Kick-off’ van het zogenoemde Jeugd-WOP. Dan maken de leerlingen en de wijk kennis met elkaar. Daarna gaan de leerlingen aan de slag met hun verbetervoorstellen.

Het initiatief sluit aan op ontwikkelingen om het onderwijs aan te laten sluiten op de praktijk en op maatschappelijke thema’s. Door met hun leerlingen de Donderberg in te gaan, geven de drie middelbare scholen vorm aan deze ambitie. Zo’n 50 tot 80 leerlingen van BC Broekhin, Lyceum Schöndeln en Niekée starten op 30 november met een wandeling door de wijk onder leiding van wijkbewoners. Deze kennismaking is de opmaat voor hun eigen jeugdige wijkanalyse en het komen tot verbetervoorstellen. De verbeterplannen worden in april 2018 in het Limburgse gouvernement gepresenteerd aan een jury van wijkbewoners en wijkprofessionals. De insteek is dat succesvolle ideeën daarna door de leerlingen worden uitgevoerd, eventueel met hulp van professionele partijen in de wijk. Door dit project worden de leerlingen zich bewust van de wijk waarin ze wonen, naar school gaan of doorheen fietsen. En van het feit dat hun ideeën ertoe doen en ze de wereld dichtbij huis kunnen verbeteren.

Het Jeugd-WOP wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Gemeente Roermond, Wonen Limburg en Wonen Zuid.

Meer informatie en updates volgen via deze site en onze Facebook pagina: @DonderbergRoermond.