Maak kennis met wijkcoach Danny

(uit wijkblad Donderberg, door Wendy van den Berg)

In deze reeks interviews maken we kennis met wijkcoaches vanuit het project Ontdek je (Wij(k)kracht. Het project Ontdek je (Wij(k)kracht heeft als doel om vrijwilligers op de Donderberg met kennis en vaardigheden te versterken. De deelnemers aan de cursus van afgelopen zomer zetten zich nu bewust in voor mensen in de wijk Donderberg. Zij willen bewoners als vrijwilliger werven en bewoners/vrijwilligers ondersteunen bij vrijwilligerswerk. Door het doen van vrijwilligerswerk neem je actief deel aan het leven op de Donderberg en zet je een stap op de participatieladder. Doordat er via dit wijkblad kennis wordt gemaakt met wijkcoaches zullen ze herkenbaar zijn als coach voor de Wijk De Donderberg.

danny“Het samenzijn, de mensen met elkaar verbinden, is het mooiste dat er is.”

Danny is in 1974 in Roermond komen wonen. Na de Tweede Wereldoorlog brak in Indonesië een burgeroorlog uit. Zijn vader werd vermoord, hun huis werd in brand gezet en na een tijd in een internaat de hebben gewoond, besloot zijn moeder om naar Nederland te vluchten. Via Valkenburg en Reuver vond Danny uiteindelijk een vaste woonplaats in Roermond waar hij samen met zijn vrouw een toekomst kon gaan opbouwen. Hij is nu meer dan 10 jaar vrijwilliger voor de Donderberg en dan voornamelijk de Componistenbuurt, waar hij zelf ook woont. Hij was nog een puber toen hij zelf moest vluchten en weet nog goed hoe het zijn leven op zijn kop zette. Zodoende snapt hij de mensen in de wijk heel goed, de meesten zijn ook van een andere nationaliteit. Toch woont hij graag in de Componistenbuurt en wil hij via het vrijwilligerswerk bijdragen om de wijk schoon een leefbaar te houden. Zo is hij onderdeel van het buurt preventie team en loopt regelmatig met zijn collega’s door de wijk om te zorgen voor meer veiligheid. Dit werpt zijn vruchten af want het aantal inbraken is al een stuk gedaald. Ze doen iets meer dan dit. Als er bv een garage openstaat, melden ze dat even bij de bewoner en als er zwerfvuil ligt, melden ze dat bij de gemeente. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor de bewoners. Door de gele hesjes zijn ze makkelijk te herkennen en aan te spreken. In zo’n gesprek gebruikt Danny de handvaten die hij heeft geleerd in de cursus voor wijkcoach. Danny zit ook in de organisatie van de jaarlijks braderie die op burendag plaatsvindt. Dit jaar is dat 23 september. Ondanks dat het veel werk vooraf is en de dag zelf zeer vermoeiend, geniet hij hier met volle teugen van. ‘Zien hoe de mensen een gezellige dag hebben, lachen met elkaar en plezier maken, dat is waar ik het voor doe. Het samenzijn, de mensen met elkaar verbinden, is het mooiste dat er is.’

wijkcoach“De wijk schoon houden. Samen lukt dat!”

De cursus die hij volgde, heeft gezorgd voor meer zelfvertrouwen bij Danny zelf en dat wil hij graag doorgeven aan de bewoners. Maar het allerbelangrijkste wat hij wil doorgeven is, ‘Samen sta je sterk! Laten we er samen voor zorgen dat de Componistenbuurt een buurt is waar de mensen trots op zijn. Zorg dat het netjes blijft, dat is al de eerste stap. Dat kan je doen door te zorgen dat je voortuin er netjes uit ziet want dat doet al een stuk vriendelijker aan en dus ook geen vuilnis overal neergooien. Als onze wijk schoner is zal het ook fijner zijn om te leven. Samen kunnen wij dat!’

“Samen kunnen we zoveel mooie dingen bereiken.”

Danny wil zoveel als mogelijk de positieve sfeer terugbrengen in de wijk en het liefst in alle wijken die horen bij de Donderberg. Want alle wijken hebben dezelfde dingen waar ze mee zitten en kunnen elkaar versterken. ‘Het is jammer dat de Donderberg als vier verschillende wijken wordt gezien en niet als één geheel. Samen kunnen we zoveel mooie dingen bereiken die je alleen niet kan.’