Maak kennis met de wijkcoaches. Deze keer Jan Koolen

(uit wijkblad Donderberg, december 2016)

wijkrachtcoachesMaak kennis met wijkcoaches vanuit het project Ontdek je (Wij(k)kracht. Het project Ontdek je (Wij(k)kracht heeft als doel om vrijwilligers op de Donderberg met kennis en vaardigheden te versterken. De deelnemers aan de cursus van afgelopen zomer zetten zich nu bewust in voor mensen in de wijk Donderberg. Zij willen bewoners als vrijwilliger werven en bewoners/ vrijwilligers ondersteunen bij vrijwilligerswerk. Door het doen van  vrijwilligerswerk neem je actief deel aan het leven op de Donderberg en zet je een stap op de participatieladder.

Via het  wijkblad en deze website o.a. laten we je kennis maken met wijkcoaches. Hierdoor zijn ze herkenbaar als coach voor de wijk de Donderberg. Want een vaste coach weet wat er speelt. Iedereen is welkom om contact met de wijkcoaches te leggen via de telefoon of door op dinsdagochtend binnen te lopen in de Donderie waar de koffie dan al klaarstaat. Dus mocht je ergens mee zitten of wil je je hart eens luchten, ben welkom om contact op te nemen. De wijkcoaches luisteren graag naar je verhaal.

jan-koolenWijkcoach Jan Koolen
“Mijn naam is Jan Koolen. Ruim 10 jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilliger, mede door mijn vrouw die me heeft aangespoord met behulp van de folders die steeds in de bus vielen. Je ziet best veel in de wijk gebeuren maar door zelf vrijwilligerswerk te gaan doen, kon ik echt eraan gaan bijdragen. De eerste vergadering die ik bijwoonde zei ik nog: ‘Ik wil het aankijken”. Maar toch ben ik daarna begonnen in de Componistenbuurt omdat ze daar nog een vrijwilliger nodig hadden. Nu hebben we daar een geweldig team aan vrijwilligers zitten, dat zich 100% inzet voor de wijk.

Achter de voordeur
Zelf woon ik nu al 44 jaar in deze buurt en door het contact dat ik kreeg als gevolg van enquêtes afnemen bij de mensen die daar wonen, kreeg ik veel dingen te horen vanachter de voordeuren. De mensen hadden het in de jaren 60-70 beter dan nu. Er is veel (verborgen) armoede en uiteraard zorgt dat voor problemen en spanningen. En dan nog de vele verschillende culturen bij elkaar, die het ook niet altijd met elkaar eens zijn. De leefomgeving lijdt daaronder.

Weekmarkt van de Donderberg, preventieteam en meer
Vanuit de wijkraad ben ik aanspreekpunt geworden voor de Weekmarkt op de Donderberg. Dit doe ik nu sinds 6 mei 2016 en elke week ben ik daar een volle dag mee bezig. Als aanspreekpunt voor de gemeente en de
standhouders is het best hard werken en natuurlijk hoop ik dat het goed gaat lopen. Daarnaast houd ik me nog bezig met het preventieteam van de Componistenbuurt, ben ik betrokken bij burendag, de PR voor de wijk en ‘Kleur Je Wijk’.

Mensen dichter bij elkaar brengen en helpen
Bij de vraag van afgelopen jaar of ik wijkcoach wilde worden, hoefde ik niet na te denken: ik zei meteen ja! Het is jammer dat de mensen hier in de buurt zo langs elkaar heen leven en als wijkcoach is het je doel de mensen juist weer dichter bij elkaar te brengen en mensen te helpen. Je praat met mensen die problemen ervaren en probeert samen een goede oplossing te vinden. Om dit goed te kunnen doen, kregen we vooraf een cursus met als thema: hoe ga je met de mensen om? Iets wat heel belangrijk is als wijkcoach en ik zelf ook erg belangrijk vind als persoon. Daarbij leer ik graag nieuwe dingen en deze cursus volgen was dan ook totaal geen probleem, eerder leuk en leerzaam.

Zit je ergens mee of wil je je hart luchten
De mensen die contact opnemen met een van de wijkcoaches, blijven zoveel mogelijk deze coach houden. Wisselingen hierin zijn niet zo handig want een vaste coach weet wat er speelt. Iedereen is welkom om contact met ons te leggen via de telefoon of door op dinsdagochtend binnen te lopen in de Donderie waar de koffie dan al klaarstaat. Dus mocht je ergens mee zitten of wil je je hart eens luchten, ben welkom om contact op te nemen. We
luisteren graag naar je verhaal.”

Jan Koolen