Meer ruimte voor weidebloemen en insecten


Vrijdag 23 oktober is bij de Donderse Moestuin de officiële aftrap van een bewonersinitiatief om fiets- en toegangswegen naar Roermond mooier te maken met bermbloemen. Een groep van vier Roermondenaren voelt zich nauw betrokken bij de natuur en start dit groenproject onder de toepasselijke naam ‘Veldboeket’. De groep gaat bermbloemen promoten en eventueel zelf inzaaien en onderhouden.

De initiatiefnemers van ‘Veldboeket’ zijn Anne Cox, Marjon Smeets, Rika Verhoeff en Fiel Schelfhout.
“We hebben elkaar gevonden omdat we betrokken zijn bij de natuur, in het bijzonder de bloemen en insecten langs de bermen. We hebben als doel Roermond mooier te maken. En weidebloemen trekken ook de nodige insecten aan, die op deze manier veel meer leefruimte krijgen”, zo vertelt Fiel Schelfhout gepassioneerd.

“We hebben onze plannen met de gemeente besproken. Voor ons en voor de gemeente is dit een nieuwe weg die bewandeld gaat worden. Een van de eerste plekken waar we weidebloemen gaan zaaien is een groenstrook voor de Donderse Moestuin.”

Om het project te laten slagen is er veel overleg en afstemming nodig. Naast de gemeente waren dat diverse partijen, zoals het bestuur van de Donderse Moestuin en enkele deskundigen. Het viertal wil het project de komende jaren laten groeien. Daarvoor is de hulp en steun nodig van andere partijen en organisaties. Fiel Schelfhout: “Enkele docenten van het Citaverde hebben ons toegezegd om met leerlingen te komen helpen. Vele handen maken licht werk!” Het viertal heeft er dan ook goede hoop op dat het project gaat slagen.

De bijeenkomst die voor  23 oktober gepland was, gaat niet door. De bijeenkomst wordt  vanwege  de aangescherpte coronamaatregelen verschoven naar het voorjaar. Dan zullen de weidebloemen volop in bloei staan.

 


Kleur je wijk

Mooi is ook dat het initiatief kan rekenen op een bijdrage uit ‘Kleur je wijk’. Bewoners van de Donderberg kunnen een plan indienen om hun eigen wijk, buurt of straat te verbeteren. Een adviescommissie, die uit bewoners van de Donderberg bestaat, beoordeelt het plan. Het plan wordt daarna voorgelegd aan het College van B&W. Als dit akkoord is krijgen de aanvragers van Gemeente Roermond geld, zodat u het plan kunt uitvoeren. Iedere bewoner (jong en oud!) van de Donderberg kan een plan indienen! Het is wel belangrijk dat het plan wordt uitgevoerd voor en door bewoners van de Donderberg.