Melden van afvaldumpingen

Het komt helaas regelmatig voor dat mensen hun afval dumpen op een plek in de openbare ruimte, in de struiken, op een parkeerplaats of naast een ondergrondse afvalcontainer. Wij vragen uw hulp om deze afvaldumpingen te stoppen. U kunt ook uw melding doorgeven wanneer u afval heeft aangetroffen dat ergens is gedumpt. Ziet u iemand die zijn afval dumpt, geef dit dan ook meteen aan ons door. Dit kan ook anoniem als u dat wenst. Een boete voor het dumpen van afval kost de dader 400 euro. Lees hier hoe u een melding kunt doorgeven. Een schone en veilige buurt maken we samen!

Uw melding is van belang.

Afval trekt ander afval aan. Afvaldumpingen zorgen voor een vervuilde omgeving. Dat leidt tot het plaatsen van meer vuilnis naast de container.

Hoe kunt u dit melden?

Geef in uw melding de volgende dingen door (1) straatnaam en waar, bijvoorbeeld welke flat of huisnummer, (2) Soort afval en (3) mogelijk de naam of adres van de dader of het kenteken van de auto. U hoeft uw naam, e-mailadres of telefoonnummer niet te vermelden als u dit niet wil.

Waar kan ik dit melden?

  • Stadstoezicht  0475-359 101 of stadstoezicht@roermond.nl (Ook anoniem melden mogelijk)
  • Gemeente Roermond  14 0475, WhatsApp gemeente Roermond: 06-10465487 of  op de website Melding Openbare Ruimte 
  • Telefoon Wonen-Zuid  088-665 36 53