Met en van elkaar leren

Van links naar rechts: Bakrie, Akin en Ahmet

 

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen best lastig. Een nieuwe omgeving, nieuwe kinderen, voor elk vak een andere leraar en nog meer veranderingen op jonge leeftijd. Dat is soms verwarrend en onoverzichtelijk. Het helpt dan enorm om hulp te krijgen. Bij BC Broekhin is daarom vier jaar geleden het project Navigating gestart.

Hierbij worden brugklassers gedurende twee jaar in kleine groepjes geholpen door oudere leerlingen. De start is hierdoor beter en de nieuwe leerlingen krijgen de kans om te laten zien wat ze in huis hebben. Ahmet Avci is als counselor verbonden aan BC Broekhin en is initiatiefnemer van dit project: “Alle kinderen verdienen gelijke kansen. We zijn daarom gestart met Navigating voor jongens en meiden die op de Donderberg wonen. Jaarlijks doen 24 leerlingen uit de onderbouw mee, die worden begeleid door zes tot twaalf coaches uit de bovenbouw. Zo creëren we meer kansen voor de jongeren die dat kunnen gebruiken.”

Motiveren

De coaches helpen bij het huiswerk en geven uitleg over opdrachten die leerlingen niet begrijpen. Leerlingen leren ook beter te plannen, samenvattingen te maken en zich voor te bereiden op het maken van toetsen. En er wordt veel gewerkt in groepsvorm waarbij leerlingen elkaar motiveren om beter te presteren. Eén van de leerlingen zegt hierover “zonder de hulp van de coach zou ik heel veel niet begrijpen.”

Hoger niveau

In het project is er ook aandacht voor spelvormen. Hierbij worden kinderen op een leuke manier gestimuleerd. Zo werken de kinderen aan verschillende vaardigheden zoals het omgaan met emoties, sociaal vaardig worden, omgaan met discipline, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De talenten van kinderen worden geprikkeld, waardoor kinderen zelfs een hoger niveau behalen. “Ik durf meer en ik leer hoe ik beter kan omgaan met andere kinderen”, vertelt een van de deelnemers.

Groeien

Ook ouders worden nauw betrokken bij Navigating. Ahmet Avci heeft regelmatig gesprekken met leerlingen en ouders. “Ze zien hun kind echt groeien en opbloeien. Ouders zijn dan ook tevreden over de samenwerking”, zo benadrukt Ahmet.

Groep 7

Ahmet zou graag zien dat het project al start op de basisschool: “Als je al zou starten om kinderen al in groep 7 voor te bereiden op de overstap, zou dit de positieve resultaten nog meer ten goedekomen.”

Navigating is een samenwerkingsproject tussen het WOP Donderberg en BC Broekhin Roermond.