Nieuw: het Donderbudget

Sinds begin dit jaar is het Donderbudget beschikbaar. Bewoners en maatschappelijke partners (zoals scholen of (zorg)ondernemers) van de Donderberg kunnen een plan indienen om de wijk of één van de buurten daar te verbeteren. Het gaat dan om initiatieven van meer dan € 10.000,- die mensen ondersteunen of helpen om zelfstandig te zijn op allerlei levensterreinen. Of om activiteiten waar wijkbewoners aan kunnen deelnemen om zo anderen te ontmoeten of samen de wijk te verbeteren.

Een paar spelregels
Er is een aantal spelregels waaraan het initiatief moet voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van co-financiering. U leest ze in de Beleidsregel Donderbudget 2018. Ook moet er een Projectformat Donderbudget 2018 worden ingevuld om aanspraak te maken op het budget.

Een voorbeeld
Een voorbeeld dat voor een Donderbudgetbijdrage in aanmerking zou kunnen komen, is een groenproject waarbij buurtbewoners hun groene vingers uit de mouwen steken. Ze leren elkaar beter kennen én verbeteren de Donderberg. Bijvoorbeeld door de voortuinen op te fleuren en tot betere afvoer van het regenwater te komen. Of door de wijkplantsoenen onder handen te nemen, te beplanten én te onderhouden. Aan de voorwaarden voor financiering kan invulling gegeven worden door de samenwerking op te zoeken met andere partijen die met groen te maken hebben, zoals scholen, de gemeente of een woningcorporatie.

Hulp nodig?
Twijfelt u of het aanvragen van een bijdrage zin heeft? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van het projectformat? Neem dan contact op met de opbouwwerkers van Wel.kom via telefoonnummer 0475-345135 of www.wel.kom.nu. Ook kunt u terecht bij het Programmabureau van het Wijkontwikkelingsproces (WOP) via telefoonnummer 0475-359585 of mail naar info@donderbergroermond.nl.