Nieuw project op basisscholen Donderberg

Op 3 november is op de Donderberg gestart met IMC Basis. Dit is een nieuw onderwijsproject, dat gericht is om kinderen vanaf groep 6 een beter inzicht te geven in de mogelijkheden van toekomstige beroepen. Kinderen maken op jongere leeftijd al een profielkeuze, maar kennen veel beroepen vaak nog niet.

IMC Basis is afgeleid van de IMC Weekendschool. Het verschil is dat Basis zoveel mogelijk tijdens de lestijden plaatsvindt en de Weekendschool in het weekend.

Juf Cindy en juf Gody leggen de aanwezigen uit waarom IMC-Basis zo belangrijk is.
Juf Cindy en juf Gody leggen de aanwezigen uit waarom IMC-Basis zo belangrijk is.

In dit programma komen beroepsbeoefenaars naar school om over hun werk te vertellen of de kinderen gaan naar de werkplek op excursie. Ook de andere lessen staan in het teken van het beroep dat die periode aan de beurt is.

De beide basisscholen (Kasteeltuin en Vincent van Gogh) op de Donderberg nemen deel aan dit project. Het is een pilot die twee jaar duurt en bij succes regulier onderwijs wordt.

De Rabobank, partners WOP (Wijkontwikkelingsprogramma) Donderberg en de gemeente Roermond maken dit project financieel mogelijk. Ambassadeur van het project is Petra Stienen, die zelf als kind opgroeide op de Donderberg en ooit leerling was van de Vincent van Goghschool.

https://www.youtube.com/watch?v=sGNZPgJ7aGw&feature=youtu.be