Het nieuwe centrumgebied: aanbesteding valt tegen

(uit Wijkblad Donderberg, oktober 2017)

De plannen voor het nieuwe centrumgebied zijn voorgelegd aan verschillende aannemers. Helaas blijkt de uitvoering duurder uit te vallen dan begroot. Daardoor is nog niet gestart met de uitvoering.

De gemeente Roermond zoekt samen met Wonen Limburg, Wonen Zuid, de provincie en de stedenbouwers van Buro Bol naar mogelijkheden om het plan alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat het centrum van de Donderberg de mooie uitstraling krijgt die samen met diverse wijkbewoners is bedacht.

Zodra er meer bekend is, wordt u op de hoogte gebracht via het wijkblad, deze website en de Facebookpagina @DonderbergRoermond.